Om turen

Kommune

Volda
Ørsta

Type tur

Skitur

Gradering

XXX Rød

Gjura/Gjugra

Turbeskrivelse - hvor skal du gå/sykle/padle/gå på ski

Start på Hornindal skisenter, ekte sunnmøringar går opp ved sida av heistraseen, andre tek heisa opp. (1,5 km og 350 hm å spare) Ved øvre heisstasjon går du på venstre sida av ein haug som ligg bak heisstasjonen, kryssar så over Dammane og siktar deg inn på sørsida av Høgenibba, det kan vere ein fordel å gå opp litt meir på sør enn det GPS fila viser, men sjå etter andre spor, det er ofte ein fordel å følge spor som er der frå før. Når du er komen opp på Høgenibba går du ryggen nordover til Gjura/Gjugra. (2,5 km mellom Høgenibba og Gjura/Gjugra) Frå Gjura/Gjugra går du tilbake mot Høgenibba, på lavaste punktet mellom Gjura/Gjugra og Høgenibba tek du til venstre ned Guridalen. (OBS. Når du kjem ned der Guridalen flatar ut, ca kote 660, er der ei betongdemning som kan vere litt vanskeleg å få auge på.) Følg Guridalen vidare nedover, når du kjem ned på sætrane er der vanlegvis preparert løype inn til skisenteret ca 1,5 km.

Startsted

Køyr E39 frå Volda mot Stryn, når du er komen gjennom Kvivstunnelen tek du av til venstre på fv 60 mot Stranda og køyrer ca 1,4 km og tek av til venstre og deretter til høgre etter 20 m skilta mot skisenter og køyrer 3 km.

Parkering start

Stor parkeringsplass ved skisenteret. Parkeringsavgift. (50 kr 2017) www.hornindalski.no

Underlag Lengde i km
Preparerte løyper 3
Ikke preparerte løyper 10
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 50 30
Bratteste helning ned 50 30
Total stigning 1000 Høydemeter

Kart

M 711 1219 III

Rute på kart