Tettstadprogrammet

Ønsker din kommune å vere med i Tettstadprogrammet? Vi arbeider for at tettstader og kommunesenter i Møre og Romsdal skal ha fleire møteplassar og gode bustadar, betre universell utforming og redusert miljøbelastning.

Vi kan tilby: 

  • Prosjektutvikling, rettleiing og kvalitetssikring av kommunane sitt arbeid med by- og tettstadutvikling 
  • Arrangere nettverk og møteplassar gjennom fagmøte, seminar, kurs og konferansar 
  • Rettleiing til nasjonale eller internasjonale støtteordningar
  • Økonomisk støtte til prosjekt og tiltak som gjer kommunesentra meir attraktive

 

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt