kart

name

kart

image

Kart som viser  område for geofysiske målingar.

caption

Dette er området for dei geofysiske målingane med helikopter. Dei røde ringane angir verneområde som ikkje blir omfatta av flyvningen. Figur: NGU