Saksbehandlarane våre

Her finn du over sikt over saksbehandlarane våre sortert etter fagfelt. Under kvart namn står det kva for kommune dei har ansvar for.

Johnny Loen
Kontakt:  johnny.loen@mrfylke.no, tlf. 71 28 02 43
Smøla, Aure, Kristiansund, Surnadal, Sunndal
Anders Smith-Øvland
Kontakt: anders.smith-ovland@mrfylke.no, tlf. 71 28 02 41
Molde og Ålesund
Synnøve Valle 
Kontakt: synnove.valle@mrfylke.no, tlf. 71 28 02 39
Sula, Giske, Hareid, Ulstein, Ørsta, Volda, Sande, Herøy, Vanylven, Fjord
Ingeborg Ellen Forseth
Kontakt: ingeborg.ellen.forseth@mrfylke.no tlf. 71 28 01 55
Aukra, Hustadvika, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Rauma, Vestnes, Stranda og Sykkylven

 

Arve Ingolf Slettvåg
Kontakt: arve.slettvaag@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 54
Aukra, Aure, Averøy, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.
Rebekka Varne 
Kontakt: rebekka.varne@mrfylke.no, tlf: 71 28 03 51
Ålesund, Ørsta, Volda, Hareid, Ulstein, Sykkylven, Vanylven, Rauma, Vestnes, Herøy, Sula, Giske, Sande, Fjord og Stranda

 

Håkon Slutaas
Kontakt: hakon.slutaas@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 52
Overordna fagleg ansvar for vassforvaltninga i Møre og Romsdal vassregion.
Åsa Fredly
kontakt: asa.fredly@mrfylke.no, tlf. 71 28 02 28
Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll.  
Heim, Oppdal, Rindal (Trøndelag fylke)
Arne Håkon Sandnes
Kontakt: arne.hakon.sandnes@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 50

Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma, Vestnes.

Pernille Eriksdatter Giske

Kontakt: pernille.eriksdatter.giske@mrfylke.no, tlf. 71 28 02 59
Fjord, Giske, Hareid, Herøy, Sande, Sula, Stranda, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørsta, Ålesund.

 

Arve Nytun
Kontakt: arve.nytun@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 25
Ålesund, Ulstein, Hareid, Ørsta og Herøy
Martin Sejr Nielsen

Kontakt: martin.sejr.nielsen@mrfylke.no, tlf. 71 28 04 81

Molde og Rauma
Susanne Iren Busengdal
Kontakt: susanne.iren.busengdal@mrfylke.no, tlf.  71 28 02 75

Aukra, Hustadvika, Sykkylven, Volda, Sande, Vanylven, Fjord og Stranda

Guro Dehli Sanden
Kontakt: guro.dehli.sanden@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 26
Gjemnes, Tingvoll, Giske, Kristiansund, Vestnes, Surnadal og Sunndal
Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad
Kontakt: carl.fredrik.wahr-hansen.vemmestad@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 49
Smøla, Aure, Averøy og Sula

 

Ingrid Renate Gjørvad
Kontakt: ingrid.renate.gjorvad@mrfylke.no, tlf. 71 28 00 44
Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Ørsta, Volda, Stranda, Sykkylven, Fjord
Ida Sigerseth
Kontakt: ida.sigerseth@mrfylke.no, tlf. 71 28 05 48
Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Smøla, Aure
Lisa Enstad
Kontakt: lisa.enstad@mrfylke.no, tlf. 71 28 05 40

Ålesund, Sula, Giske

Ane Øie Jordahl
Kontakt: ane.oie.jordahl@mrfylke.no tlf. 71 28 01 69
Molde, Vestnes, Rauma, Aukra, Hustadvika

 

Anna Eline Eneberg
Kontakt: anna.eline.eneberg@mrfylke.no, tlf: 71 28 02 94
Aure, Sykkylven
Toril Moltubakk
Kontakt: toril.moltubakk@mrfylke.no, tlf.71 28 03 37
 Vanylven, Sande.
Siv Aksdal (byggesaker Helge Aarset)
Kontakt: siv.aksdal@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 36
Stranda, Fjord,  Hustadvika, Averøy, Smøla, Surnadal og Sunndal. 
Helge Aarset
Kontakt: helge.aarset@mrfylke.no, tlf.71 28 03 31

Ålesund (Delen av kommunen som utgjer tidlegare Ålesund kommune)

Ola Hjelen
Kontakt: ola.hjelen@mrfylke.no, tlf. 71 28 05 14

Aukra, Giske, Sula, Rauma

Christ Allan Sylthe
Kontakt: christ.allan.sylthe@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 32 / 415 57 888

Molde, Tingvoll og Kristiansund

Svein Ole Storøy

Kontakt: svein.ole.storoy@mrfylke.no, tlf. 71 28 05 53 / 909 48 059

Ørsta, Volda, Herøy, Ulstein, Hareid, Ålesund (delar av kommunen som utgjer dei tidlegare kommunane Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy) Vestnes, Gjemnes

 

Kontakt:

Sigri J. Spjelkavik, tlf. 71 28 03 04 / 953 38 348