Slik sender du inn planar til høyring

Skal du sende inn ein plan til høyring? Dette er måtane du kan gjere det på:

Metode for innsendingKven kan bruke den?
Sikker digital postKommunar og andre 
edialogPrivatpersonar og firma
post@mrfylke.noAlternativ for deg som ikkje har tilgang på sikker digital post eller e-dialog

Vi ønsker helst at alle brukar enten sikker digital post ( f.eks. SvarInn) eller edialog når dei sender inn planer til høyring. 

Tidlegare kunne du sende inn planar gjennom DIG. Denne ordninga er no erstatta av sikker digital post og edialog. 

Snarvegar

Kontakt