Reiseliv

Jobbar du med reiseliv? Vi samarbeider tett med næringa, for å utvikle gode opplevingar for turistane og auka lønnsemd for reiselivet.

Vi bidrar med:

  • faglege råd og informasjon om reiselivsutvikling
  • samtalar og sparring dersom du har ein idé til eit utviklingsprosjekt.
  • råd til planlegging, organisering og framdrift av utviklingsprosjekt
  • pengar og personar i prosjekt som skal utvikle reiselivstilbodet i fylket

Møre og Romsdal fylkeskommune er sekretariat for og styremedlem i Møre og Romsdal Reiseliv. Møre og Romsdal Reiseliv er ein medlemsorganisasjon som består av fylkeskommunen og destinasjonsselskapa Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Destinasjon Nordmøre og Romsdal AS og Geiranger fjordservice AS.  

Snarvegar

Kontakt