Folkehelsestatistikk

Med folkehelse meiner vi befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i befolkninga. Kommunane og fylkeskommunen er pålagt å lage ei oversikt over helsetilstanden i befolkninga og dei positive og negative faktorane som kan virke inn på denne.

 Her finn du relevant statistikk og publikasjonar knytt opp mot kravet om oversikt.

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt