Akvakultur: Klart for å søke kapasitetsjusteringar i produksjonsområde

Fiskeridirektoratet har kunngjort tilbod om 1 prosents kapasitetsauke i grøne produksjonsområde og tilbod om såkalla unntaksauke i raude område. Oppdrettarar som søker om kapasitetsjustering i Møre og Romsdal må søke Møre og Romsdal fylkeskommune om dette.

Skriv ut

Kunngjeringane, søknadsskjema og forskrifter er lagt ut på sida om kapasitetsjusteringar på Fiskeridirektoratet sine nettsider. I tillegg vil dei som søker finne brukarrettleiing om korleis dei skal gå fram for å søke om kapasitetsjusteringar.

Kontakt