Akvakultur: ny informasjon frå Fiskeridirektoraret

Fiskeridirektoratet la 23 juni ut ny informasjon om auksjonen i august 2020, med demo av auksjonsprogramvare. 

Skriv ut

Klikk her for å komme til nettsida om auksjon august 2020

På nettsida ligg det ein informasjonsvideo som viser auksjonsprogramvaren. Kapasitet og beløp i videoen er fiktive. På nettsida ligg også lenke til PDF-fil med skjema for aksept og skjema for minstenivå for produksjonskapasitet tildelt gjennom avslutningsbod

Desse må sendast inn av påmeldte/registrerte bodgivarar til Fiskeridirekoratet på e-post til auksjon@fiskeridir.no så snart som mogleg og seinast innan 1. juli 2020 kl. 23:59.

Dette kjem i tillegg til sjølve påmeldingsskjemaet og innsending av elektronisk kopi av bankgarantien, samt rekommandert sending av bankgarantien.

Dette er grunngjeve i auksjonsforskriften § 11:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-05-15-1012

De detaljerte auksjonsregler ble vedtatt 22.juni 2020, og gjelder i tillegg til auksjonsforskriften. Alle regler er tilgjengelig her:

https://fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Auksjon-av-produksjonskapasitet/Auksjon-august-2020

Eventuelle spørsmål til auksjonen kan rettes til auksjon@fiskeridir.no

Kontakt