Auksjon av produksjonskapasitet til akvakultur

27. september 2022 blir det auksjon av produksjonskapasitet til akvakultur i sjø med matfisk av laks, aure og regnbogeaure.

Skriv ut

Det er fiskeridirektoratet i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet som gjennomfører auksjonen.

Registrering til auksjonen må skje elektronisk på Fiskeridirektoratet si nettside.

Fristen for registrering er 30. august 2022 kl. 23:59.

Meir informasjon og registreringsskjema finn du på Fiskeridirektoratets temaside om auksjonen.

Påmelding til auksjonen

Påmelding gjer du på fiskeridirektoratets nettside: Auksjon av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret 2022 (fiskeridir.no)

Snarvegar

Kontakt