Ber regjeringa løyve ekstra til investeringar i landbruket

Det er kø hos Innovasjon Norge. Fylkesutvalet ber derfor regjeringa løyve ein ekstraordinær pott investeringsstøtte til landbruket, for å unngå at dei som ser ei framtid i næringa skal bli bremsa.

Skriv ut

Fylkesutvalet meiner pengane skal gå til Innovasjon Norge, som har stor pågang frå bønder som vil satse, men som ikkje har nok midlar til å vere med på utviklingstakta og -behovet i landbruket i Møre og Romsdal.

Fylkeskommunedirektøren hadde til møtet i fylkesutvalet uttrykt ei uro for situasjonen i landbruket i Møre og Romsdal. Heile Innovasjon Norge si ramme for 2021 er brukt opp på 47 prosjekt, og 37 saker med ein samla søknadssum på 30,5 millionar kroner kan ikkje bli behandla i år. «Dersom Møre og Romsdal skal behalde ein livskraftig jordbruksproduksjon, så trengst det difor pengar til å realisere fleire av dei prosjekta Innovasjon Norge har ståande i kø og på veg inn», ifølge saksframlegget.

Smertegrense

Fylkeskommunedirektøren ser behovet for å behalde og utvikle ein berekraftig norsk matproduksjon. Men han åtvarar mot ei effektivisering som skal gi større og færre bruk: «Møre og Romsdal er eit fylke med naturgjevne føresetnader for grasproduksjon, godt tilpassa for produksjon av mjølk og kjøt, men i eit landskap med mange små, og gjerne bratte jordlappar. Det gjer at ei effektivisering i form av stadig større og færre bruk vil nå ei smertegrense, både økologisk og økonomisk. Dersom jordbruket i Møre og Romsdal skal behalde og utvikle sin del av det norske jordbruket, må det leggast til rette for at det vert mogleg å investere og drive lønsamt også på dei små og mellomstore bruka. Akkurat no er det faktisk mange bønder som ønsker å gjere investeringar for framtida, men som ikkje får sjansen fordi Innovasjon Norge ikkje har rammer til å innvilge fleire søknader», skriv han.

Her er vedtaket i fylkesutvalet 26. oktober:

  1. Møre og Romsdal fylkeskommune ser med stor bekymring på at sjølforsyningsgraden i Noreg går ned og at Møre og Romsdal sin del av matproduksjonen frå jordbruket i Noreg går ned. Auka krav til matberedskap tilseier at sjølforsyningsgraden må aukast.
  2. Stor etterspørsel etter investeringsstøtte hos Innovasjon Norge viser at mange bønder vil satse på ei framtid som matprodusentar i jordbruket i Møre og Romsdal.
  3. For å behalde og utvikle matproduksjonen i Møre og Romsdal må Innovasjon Norge difor snarast bli tildelt auka rammer, som gjer det mogleg å behandle dei prosjektsøknadane som ligg på vent fordi årets pott er brukt opp.
  4. Møre og Romsdal fylkeskommune ber regjeringa snarast løyve ein ekstraordinær pott investeringsstøtte til landbruket, som vert fordelt på fylka og forvalta av Innovasjon Norge.
  5. Frå 2022 og i åra framover må investeringsverkemidla aukast kraftig for å støtte dei investeringane som trengst for å fylle nye krav til dyrevelferd i mjølkeproduksjonen frå 2024 og 2034, og andre krav til dyrevelferd for alle artar og for både konvensjonell og økologisk drift.
    Investeringsmidlane må også stimulere til ombygging og tilpassing av eksisterande bygg, som vil gje lågare kostnader og redusert miljøavtrykk. Løysingar som produserer energi og reduserer klimagassutslepp bør prioriterast (t.d. solenergi og biogass). Det må løyvast investeringsmidlar både til bygg og beitetiltak og til teknologi som støttar drifta på mindre og mellomstore bruk.
  6. For matproduksjonen i Møre og Romsdal er det avgjerande at rammevilkåra vert utforma slik at investering og drift er mogleg også for små og mellomstore bruk, basert på lokale fôrressursar.

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.