Ber Storting og Regjering ta avgjerande grep for fiskerihamnene

Fem fylkeskommunar har sendt eit brev som ber myndigheitene om å gripe inn for å prioritere opp fiskerihamnene i Statsbudsjett for 2020.

Skriv ut

- Hamnene utgjer ein svært viktig nærings- og transportinfrastruktur for kystfylka våre.

Dette må nasjonale myndigheiter erkjenne, og derfor står vi saman. Fiskerihamnene er kraftig underbudsjettert i forslaget frå Regjeringa. Vi ønsker eit møte med Samferdselsministeren Dale og Kommunal- og moderniseringsminister Mæland så raskt som mogleg, seier fylkesordføraren.

Fiskerihamner har stor betydning for Kystfylka

Stortinget vedtok i juni 2017 å overføre ansvaret for fiskerihamnene frå statleg til regionalt nivå frå 1. januar 2020. Etter at forslaget til statsbudsjettet for 2020 vart lagt fram står det kun 120,5 mill. kroner til fordeling til regionane: Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Budsjettforslaget frå Regjeringa er ikkje uttrykk for ei reell satsing på fiskerihamner. Forslaget dekker ikkje behovet for at regionane skal kunne bli viktige samfunnsutviklarar eller for at regionane skal kunne overta og forvalte fiskerihamnene på ein god, trygg og sømlaus måte.

Samfunnsutvikling langs kysten – avgjerande for Noreg

Forslaget til Statsbudsjett er betydeleg lågare enn snittramma for Nasjonal transportplan sitt handlingsprogram for Kystverket for åra 2014-17 og for NTP 2018-2029. Beløpet er urealistisk lite til å dekke dei behova som ligg framover på investeringar og vedlikehald, i tillegg til uvissa knytt til klima og miljø.

Vurderinga blir forsterka ved at rammetilskotet som blir overført for 2020 også er dimensjonerande for framtidige rammer. Fiskerihamnene er ei viktig brikke for at sjømatnæringa skal kunne ta ut ressursane i havet, skape store nasjonale eksportinntekter, skape trygge forhold for kystfiskeflåten og sikre busettinga på kysten, i tillegg til å vere ein del av transportsystemet frå kyst til marknad.

Behov for raske avklaringar og dialog med Regjeringa

I brev frå Samferdselsdepartementet til Finnmark fylkeskommune av 25.oktober blir det oppyst at om at våre fylke heller ikkje vil få avklart budsjettbeløp eller overført økonomiske rammer for fiskerihamnansvaret før i revidert statsbudsjett for 2020 og det under føresetnad av at avtalen er signert innan utgangen av februar 2020. Dette skaper ein helt uuthaldeleg situasjon.

Dersom fylkeskommunane som regional utviklingsaktør skal kunne ta ansvaret for utviklinga i viktige sentrale hamner og for næringslivet si utvikling, må rammetilskotet kome ved årsskiftet, og budsjettet må aukast betydeleg.

Regionane ønsker derfor å komme i dialog med myndigheitene om økonomiske rammer og moglegheitene for framtidig kontrakt. Våre fem fylke ber om eit møte med Samferdselsministeren og Kommunal- og moderniseringsministeren om dette så snart det er praktisk mogleg og innan midten av desember i år.

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.