Bussdepot blir dyrare, vil auke prosjektramma til 104 millionar

Krig i Europa, auka materialkostnadar og stor byggeaktivitet i fylket har på kort tid bidratt til at prisen på det planlagde bussdepotet i Kristiansund blir meir enn dobbelt så dyrt som planlagd.

Skriv ut

No ber fylkeskommunedirektøren om auka prosjektramme.

I desember 2021 blei det i økonomiplanen sett av 50 millionar kroner til ein ny base i Kristiansund – eit bussdepot – for bussane. I mars blei det gjort nye kalkylar, og i fylkestinget i april i år blei prosjektramma auka til 67 millionar kroner. Til møtet i april tok fylkeskommunedirektøren atterhald: «Tala er hefta med stor uvisse på noverande tidspunkt. Prisane har ikkje stabilisert seg etter pandemien, og den nye uroa i Europa gir ytterlegare uvisse knytt til korleis materialkostnadar vil utvikle seg».

Ny prislapp: 104 millionar kroner

No viser det seg at dei innkomne pristilboda frå anbodskonkurransen som blei lyst ut i juni gjer at prislappen kan bli 104 millionar kroner. Fylkeskommunedirektøren trur det skuldast uro i Europa, prisar som aukar raskare enn vanleg prisstigning og mykje aktivitet på byggeprosjekt i Møre og Romsdal.

Etter at tilboda kom inn, bad fylkeskommunen tilbydarane om eit nytt pristilbod basert på reduksjon i romprogram og opparbeida uteareal til oppstillingsplassar til buss. Hensikta var å prøve å redusere kostnadane. Budsjettet blei då redusert med fem millionar kroner.

Har vurdert fleire alternativ

Utbyggingsutvalet for bygg og vegsaker får fredag saka om bussdepot til behandling, og fylkeskommunedirektøren har i saksframlegget vurdert fleire alternativ for korleis prosjektet i Pilotvegen like ved flyplassen i Kristiansund skal bli tatt vidare.

  • Alternativ 0: Avslutte prosjektet på grunn av manglande økonomisk ramme.
  • Alternativ 1: Vidareføre prosjektet, men med redusert romprogram og redusert opparbeida uteareal til oppstillingsplassar til buss.
  • Alternativ 2: I løpet av hausten 2022 sette i bestilling grunnarbeid/tomteopparbeiding og prosjektering for grunnarbeid. Parallelt utlyse konkurranse om oppsett av midlertidig administrasjonsbygg («modulbygg»).

Fylkeskommunedirektøren innstiller på å vidareføre prosjektet, som alternativ 1, samt å auke prosjektramma til 104 millionar kroner. Ein viktig årsak i den samla vurderinga er at fylkeskommunen har signert ein avtale med Tide om drift av rutepakke 2 i Kristiansund med start frå 1.1.2024, og i realiteten finst det ingen andre alternativ for plassering av depotet for å få på plass bussoppstillingsplassar og naudsynt infrastruktur knytt til lading av el-bussane og servicefunksjonar for Rutepakke 2.

«Fylkeskommunedirektøren kan ikkje tilrå at ein kjem i ein situasjon der vi ikkje har ei tilstrekkeleg tenleg løysing for bussdepot i Kristiansund ved kontraktstart 1. januar 2024», går det fram av saksframlegget.

Dei årlege lånekostnadane på 5,6 millionar kroner, med ei nedbetalingstid på 30 år og 5 prosent renter, er foreslått finansiert innafor eksisterande ramme til samferdsel.

Vil eige bussdepota i fylket

Møre og Romsdal fylkeskommune vil sjølv eige eller leige bussdepota i alle dei tre byane i fylket. Dette for å gi same vilkår til alle operatørar som vil vere med å konkurrere om drift av kollektivtrafikk/rutepakkar i fylket.

Bussdepotsaka skal vidare til samferdselsutvalet og fylkesutvalet, før endeleg behandling i fylkestinget 17. oktober.

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.