Delta i spørjeundersøking frå FRAM om betalingsvanar og billettering

Korleis ønsker du å betale på buss og hurtigbåt?

Skriv ut

I 2020 skal Møre og Romsdal fylkeskommune legge ut anbod på nytt billetteringssystem for buss og hurtigbåt i regi av FRAM. Vi ønsker derfor å finne ut meir om dei reisande sine vanar og ønsker for betaling på reiser med buss og hurtigbåt.

Ved å svare på spørjeundersøkinga, kan innbyggarane i Møre og Romsdal påverke korleis det framtidige billetteringssystemet skal bli for buss og hurtigbåt i Møre og Romsdal.

Vi oppmodar flest mogleg til å svare på undersøkinga. Spørsmåla finn du her.

Frist for å svare er 31. desember 2019.

Kontakt