Elevundersøkinga skal måle elevane si oppleving av skolen

I elevundersøkinga får alle elevar i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal seie meininga si om læring og trivsel i skolen.

Skriv ut

Elevundersøkinga er ei årleg undersøking som blir gjennomført i perioden 1. oktober – 20. desember. Med å svare på undersøkinga får elevane moglegheit til å påverke skolekvardagen sin. Svara frå elevane blir brukte av skolane og skoleeigar for å utvikle kvaliteten i opplæringa, og til å gjere skolane betre.

Du finn meir informasjon om elevundersøkinga her. 

Snarvegar

Kontakt