Etablerer EU-nettverk i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune får 1,5 mill. kroner frå Forskingsrådet for å etablere eit EU-nettverk for Horisont Europa i Møre og Romsdal. Nettverket skal gjere det lettare for aktørar med forskings- og utviklingsprosjekt å søke EU-midlar og finne samarbeidspartar ute i Europa. 

Skriv ut

Horisont Europa, EUs rammeprogram for forsking og innovasjon for 2021-2027, er i oppstartsfasen og utlysingane vil kome på løpande band. Forskingsrådets regionansvarlege for Møre og Romsdal, Arthur Almestad, er svært tilfreds med at fylkeskommunen får støtte til et eige EU-nettverk der fleire regionale aktørar jobbar saman om å utnytte dei store moglegheitene i Horisont Europa. 

- Viss vi skal lykkast i Horisont Europa, må vi jobbe saman. Forskingsrådet og Innovasjon Norge har både ein nasjonal og regional rolle i å bistå bedrifter, forskingsmiljø og offentleg sektor med å utvikle prosjektidear og å søke prosjektmidlar frå det europeiske rammeprogrammet. EU nettverka som er etablert i hele landet, er eit ledd i mobiliseringsarbeidet til Horisont Europa. Vi som virkemiddelaktørar, vil jobbe tett saman med EU-nettverket i Møre og Romsdal for å få ein best mogleg koordinert innsats. Å delta i Horisont Europa er eit viktig bidrag for å sikre norsk omstillingsevne, konkurransekraft og å løyse dei store samfunnsutfordringane vi står overfor, seier Almestad.

Eksportkraft og grøn omstilling

I Møre og Romsdal vil EU-nettverket i første omgang arbeide for berekraft og grøn omstilling i havnæringane og i kommunesektoren. - Møre og Romsdal har mål om at vårt næringsliv skal vere internasjonalt leiande, og at vi skal ha ein innovativ offentleg sektor. For å oppnå det må vi styrke konkurransekrafta i næringslivet i tråd med det grøne skiftet. Då er det avgjerande at vi hentar kunnskap og ressursar ute i Europa og at vi samarbeider med aktuelle internasjonale miljø. Horisont Europa er eit godt verktøy for å oppnå dette, og EU-nettverket blir ein viktig arena  for å få til gode tverrfaglege prosjektsatsingar for næringsliv og offentleg sektor, seier næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Hilde Aspås. 

Oppstart hausten 2021

EU-nettverket i Møre og Romsdal vil starte i løpet av hausten 2021 og skal vare ut 2024. Prosjektleiar for EU-nettverket og rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune Malene Aaram Vike ser fram til å samle utviklingsaktørar til webinar og workshops. -Det er stadig fleire som oppdagar moglegheitene i EUs rammeprogram, men vi vil at enda fleire aktørar frå regionen skal oppleve at dei har ein reell moglegheit til å søke samarbeid og EU-midlar for sine prosjekt, seier Vike. 


 

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.