Fylkestinget vedtok å kjøpe aksjar for 5 mill. kroner i Todalsfjordprosjektet

Ein føresetnad er at Surnadal og Sunndal kommune utvidar sin aksjekapital med 1 mill. kroner kvar.

Skriv ut

Innstillinga vart vedtatt måndag 12. oktober:

  1. Møre og Romsdal fylkeskommune kjøper aksjar i Todalsfjordprosjektet AS med 5 mill. kroner, under føresetnad om at Surnadal og Sunndal kommune utvidar sin aksjekapital med 1 mill. kroner kvar.
  2. Møre og Romsdal fylkeskommune oppmodar Todalsfjordprosjektet om å gå i dialog med resterande aksjeeigarar med mål om at desse også utvidar sin aksjekapital i selskapet.
  3. Aksjekjøpet stort kroner 5 mill. vert finansiert ved bruk av investeringsfond.

Du kan lese saksframlegget her.

Kontakt