Fylkesutvalet har møte i dag, 22. februar

Innspel til jordbruksforhandlingane, søknad om støtte frå Hafast AS, og økonomisk støtte til ferjeaksjonen i Møre og Romsdal er mellom sakene utvalet skal behandle.

Skriv ut

Møte blir gjennomført som fjernmøte, digitalt møte, og startar med ei orientering om status for Campus Kristiansund – vegen vidare v/ bygg- og eigedomssjef Per Olaf Brækkan og prosjektleiar Roland Mauseth

Saker til behandling

 

U 19/21                Strategikonferansen 2021 - Innspel i frå Møre og Romsdal fylkeskommune

                             til KS

U 20/21                Oppstartsmelding - Fylkesstrategi for landbruk i Møre og Romsdal

U 21/21                Innspel til jordbruksforhandlingane 2021

U 22/21                Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion

                             2022 - 2027

U 23/21                Rullering av forskings- og innovasjonsstrategiane for næringsliv og

                             kommunal sektor - Forskings- og innovasjonsstrategi for Møre og

                             Romsdal 2021-2024

U 24/21                Volda kommune - nedklassifisering av fylkesveg 5830 Muldsvorvegen

U 25/21                Fv. 659 Nordøyvegen - justert garantivedtak

U 26/21                Søknad støtte Hafast

U27/21                 Ferjeaksjonen i Møre og Romsdal - økonomisk støtte

RS 2/21                Fylkeskommunal deltaking i vegselskap

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet

Du kan følge møte direkte via streaming her  

 

 

 

 

 

Kontakt