Fylkesutvalet har møte i dag 28 oktober

Det nye fylkesutvalet har i dag sitt første møte.  

Skriv ut

Desse sakene skal opp til behandling:

SaksnrTittel
U-114/19T-58/19 Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen - oversendingsforslag frå Frank Sve (FRP)  Tilrådinga samrøystes vedteken
U-115/19Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett 2020 - konsekvensar for Møre og Romsdal fylkeskommune
Det vart vedteke ein uttale til statsbudsjettet 2020 
U-116/19Ferjeanbod - Ytre Sunnmøre

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du er.

Kontakt