God konkurranse om elektrokontrakten

Fem entreprenørar har levert tilbod på elektroarbeida på Nordøyvegen.

Skriv ut

- Vi er godt nøgd med konkurransen om oppdraget. No skal ei evalueringsgruppe gå igjennom alle tilboda og gjere ei grundig vurdering av kva tilbod som har det beste forhaldet mellom pris og kvalitet, fortel prosjektleiar Marianne Nærø i Statens vegvesen.

Når evalueringa er ferdig skal innstillinga til gruppa handsamast i Statens vegvesen si anskaffingsnemnd før entreprenøren med det beste tilbodet blir innstilt til oppdraget.

- Vi håpar vi kan tildele kontrakten i slutten av oktober. Da blir også kontraktssummen offentleg, seier Marianne Nærø.

Entreprenørane som har levert tilbod:

  • Aventi Installation AS
  • Kraftmontasje AS
  • Mesta AS
  • Roxel Infra AS
  • Scanmatic Elektro AS

Fakta om kontrakten:

  • Blir gjennomført som totalentreprise, som vil seie at entreprenøren som blir valt får ansvaret for både prosjektering og gjennomføring av kontrakten.
  • Kontrakten blir tildelt entreprenøren som har tilbodet med best forhold mellom pris og kvalitet.
  • Etter signering vil kontrakten bli tiltransportert kontrakten K5 Skjeltene-Harøya. Det betyr at entreprenøren på denne kontrakten, Skanska Norge AS, får ansvaret for oppfølging av elektroentreprenøren som om han var underentreprenøren deira.
  • Det første året i kontrakten vil gå med til prosjektering. Installasjonen vil starte seint i 2020.

Kontakt