Har du forslag til Trafikktryggingsprisen 2019?

Fylkestrafikktryggingsutvalet deler ut prisen til organisasjonar, lag eller enkeltpersonar som har gjort særleg godt arbeid for trafikktrygginga.

Skriv ut

Les meir om prisen og send inn forslag her

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Møre og Romsdal ønsker å dele ut Trafikktryggingsprisen for 2019. Aktuelle kandidatar til prisen er organisasjonar, lag eller enkeltpersonar som har gjort eit særleg godt arbeid for trafikktrygging i fylket.

Prisen blir delt ut på fylkestinget si samling i oktober.

Forslag på kandidatar med grunngiving kan du sende inn elektronisk eller i pr brev til: 
FTU i Møre og Romsdal
Samferdselsavdelinga
Postboks 2500
6404 Molde

Frist for å sende inn forslag: 20. august 2019

Kontakt