Høyring av skolebruksplan 2020-2022

Høyringsbrevet for skolebruksplan 2020-2022 er nå sendt ut.

Skriv ut

Høyringsbrevet, skolebruksplan 2020-2022 og tabell med forslag til skolebruksplan 2020-2022 finn du i høgremenyen under dokument.

Aktuelle høyringsinstansar har fått høyringsbrev og tabell med forslag til skolebruksplan på e-post. Høyringa er open for alle.

Høyringssvar sendes digitalt til: post@mrfylke.no

Merk svara:

«Namn på avsendar, høringssvar, skolebruksplan 2020-2022, sak 19/2038»

Frist for høyringssvar er sett til 16.9.2019.