Innfører AutoPASS takstregulativ frå 01.juli 2020

Fylkestinget har gjort vedtak om at Møre og Romsdal fylkeskommune skal innføre AutoPASS takstregulativ frå 01.07.20. 

Skriv ut

Fylkestinget vil be sentrale myndigheiter om å redusere minimumsinnbetalinga på AutoPASS-løysinga for å få oppnå rabatt. Dei ønsker å redusere minimumsinnbetaling frå  3 500 kroner til 1 500 kroner, og at tekniske løysingar for dette vert tilgjengeleg snarast. Fylkestinget ber vidare om at etterskottsbetaling knytt opp mot kredittkort kan bli vurdert som alternativ for AutoPASS-løysing med forskottsbetaling.

Sjå den politiske debatten om innføring av AutoPASS  takstregulativet her

Kontakt