Koronatiltakspakke for kulturlivet sikra jobbar og aktivitet

Tiltakspakken til kulturlivet i Møre og Romsdal medverka til å sikre sysselsetting, aktivitet og auka kompetanse.

Skriv ut

Det går fram av svara i ei undersøking som Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort blant mottakarane av tiltakspakka på til saman 22 millionar kroner.

Som første fylkeskommune i landet lanserte Møre og Romsdal fylkeskommune i mai 2020 ei tiltakspakke med sju støtteordningar for kulturlivet i fylket. Tiltakspakken hadde som formål å dempe effekten av koronapandemien, og i alt fekk fylkeskommunen inn 256 søknadar. Ramma på 22 millionar kroner vart fordelt til 172 små og store prosjekt i heile fylket.

Ordninga gav støtte til

  • digital formidling av kunst og kultur
  • kompensasjon for tapte inntekter ved avlyste eller flytta arrangement samt
  • kompensasjon for tapte leigeinntekter
  • bevaring og restaurering av kulturminne
  • fartøyvern
  • skjøtsel av kulturminne, historiske vegar og friluftsområde
  • kompetansehevande tiltak for aktørar innan kulturelle og kreative næringar

I oppsummeringa av undersøkinga, skriv fylkeskommunedirektøren:

«Tiltakspakken har, ifølge svara på undersøkinga, langt på veg oppfylt formålet om å stimulere til sysselsetting og framleis verdiskaping i Møre og Romsdal. I undersøkinga kjem det fram at tilskota har medverka til å sikre sysselsetting, aktivitet og har auka kompetanse hos mottakarane, og fleire av respondentane understrekte at tilskotet frå fylkeskommunen var avgjerande for å sikre vidare drift av organisasjonen både under og etter pandemien.»

Tysdag skal fylkesutvalet behandle evalueringa av tiltakspakken. Evalueringa skal endeleg behandlast i fylkestinget.

Oversikt over tiltakspakker sortert på kommunar

TiltakKommuneSøkjarTittel på søknadInnvilga
Digital formidling av kunst og kulturAureRA Audio AS4 streaming forestillinger kulturlivet i Aure55 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterAureBreidablikk ULSøknad fra Breidablikk UL, tapte leieinntekter corona6 400
Kompensasjon for tapte leigeinntekterAureNordvang Grendahus ved UL PrøvenTapte leieintekter for Nordvang Grendahus11 250
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.AureBreidablikk ULSøknad fra Breidablikk UL, avlyst quiz4 500
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneAureMelland Forts VennerUtvikling av lekeskog på Aures mest populære utfartssted.50 000
Bevaring og restaurering av kulturminneAverøyGammelfossens Venner
v. Harald Ødegård
Sikringstiltak tørrmuren til det gamle mølleanlegget fra 1852 i Bruhagen40 000
Bevaring og restaurering av kulturminneAverøyAverøy SkolemuseumFlytting av Averøy Skolemuseum250 000
Digital formidling av kunst og kulturAverøyAndré Tomas Ormset-ParedesDen trondhjemske postvei150 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.AverøyKristiansund FjellklubbSøknad om stønad for avlyste kurs, forhindret bruk av klatrefasaliteter, ikke gjennomførte arrangem17 355
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneAverøyFortidsminneforeningenOpprusting av skilt og opplevelser48 000
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneAverøyGamle Kvernes bygdemuseumSøknad om renovering av skilt ved gravhaugene i Kvernes kulturområde12 000
Digital formidling av kunst og kulturFjordThe Happy End Norddal
v. Petter Melchior
Kunstnarar digitaliserer kulturopplevingar saman med bygda The Happy End Norddal100 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterFjordEidsdal Norddal Røde KorsTapte utleigeinntekter16 250
Kompensasjon for tapte leigeinntekterFjordMo bedehusDekning av små inntekter, men med svært stor betyding for eit lite grendelag2 150
Kompensasjon for tapte leigeinntekterFjordNorddal IdrettslagTapte inntekter trimrom6 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterFjordSolberg UngdomslagSøknad om kompensasjon for tapte leigeinntekter for Ungsomshus7 625
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneFjordFjord kommuneUtsiktsrydding, til- rettelegging/formidling og skogskjøtsel ved Korsbrekka, pilgrimsleia Valldalsleia40 000
Bevaring og restaurering av kulturminneGiskeSolbakkens vennerSøknad om tilskot til vedlikehald av Solbakken skule100 000
Digital formidling av kunst og kulturGiskeAntiloopmusic ASForprosjekt digital formidling rettet mot næringsliv200 000
Digital formidling av kunst og kulturGiskeNymark, KåreKåre Nymark solo  - ”MOLNES”-  konsert for trom- pet og digitale instrumenter110 000
Digital formidling av kunst og kulturGiskeOcean Sound Recordings ASOcean Sound Sessions300 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterGiskeGodøy ILStore tap for et lite idrettslag30 750
Kompensasjon for tapte leigeinntekterGiskeIL ValderKompensasjon Tapte leigein- ntekter klubbhuset Valdervoll IL Valder30 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterGiskeValderøy Frilynde UngdomslagValderøy Frilynde Ungdomslag søker om kompensasjon for tapte leigeinntekter20 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.GiskeGiske HestesportsklubbAvlyst konkurranse i sprang og dressur, Øyacup 20207 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.GiskeIL ValderSøknad om støtte for avlyste og utsette arrangementer
IL Valder
100 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.GiskeMomentium ASTurboneger
Ålesund Live - Terminalen
100 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.GiskeMomentium ASDance With a Stranger, Ålesund Live - Terminalen100 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.GiskeTerminalen Byscene ASBrothers in Arms - Terminalen 13. juni67 648
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.GjemnesTorvikbukt idrettslagAvlyst terrengløp6 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.GjemnesTorvikbukt idrettslagAvlyst kretsmesterskap og Sparebanken Møre cup i hopp i Skarbakkene, 15.03.20206 000
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneHareidHareid kommuneSøknad om tilskot til prosjekt på Kvitneset250 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterHerøyBø og Sande GrendalagTapte leigeinntekter37 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterHerøyHerøy sanitetsforeningTapte leigeinntekter på sanitetshuset sine møte/ selskapslokaler i perioden 12/3-15/6 20205 563
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.HerøyHerøy JanitsjarSøknad om kompensasjon for avlyst arrangement, Herøy Janitsjar 2020100 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.HerøyMoltustranda IdrettslagAvlysning av arrangement for Moltustranda Idrettslag som følge av Covid-19 (Moltustranda Mosjonsfest)90 150
Digital formidling av kunst og kulturHustadvikaStangenes, SisselWebside for kunstbutikk, kunstgalleri og presentasjon av bildekunstnar Sissel Stangenes90 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterHustadvikaFrode ILTapt leie Frodestad9 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterHustadvikaMalmefjorden ILTapt leieinntekt12 500
Kompensasjon for tapte leigeinntekterHustadvikaRomsdal KystlagTapte leieinntekter - Romsdal Kystlag6 250
Kompensasjon for tapte leigeinntekterHustadvikaStavik og Kjørsvil velforeingTapte leieinntekter5 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterHustadvikaSylte og Malme Ungdomslagkompensasjonsordning for tapt leigeinnt. for frivillige lag og org.som eig og driv bygg og anlegg.44 500
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.HustadvikaBergtatt opplevelser ASSøknad om kompensasjon for avlyst konsert 25 april - Silya100 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.HustadvikaMalmefjorden ILKompensasjon for avlyst arrangement6 000
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneHustadvikaStiftelsen SteinløftetStiftelsen Steinløftet i Eide opparb. en skulptursti på Vevang i tilknytning til bunkere fra 1945.250 000
Bevaring og restaurering av kulturminneKristiansundNordmøre museumSøknad om støtte til renovering av tre museumsbygninger i Kristiansund80 000
Bevaring og restaurering av kulturminneKristiansundPr Eiendom Kristiansund ASJonas Eriksen brygga i Kristiansund150 000
Bevaring og restaurering av kulturminneKristiansundStiftelsen Nordmøre museumBrunsvikens reperbane, langbanen300 000
Digital formidling av kunst og kulturKristiansundBraatthallen ASEtablering av digital scene i Kristiansund1 250 000
Digital formidling av kunst og kulturKristiansundEkholm, AlfLydspor - digital formidling450 000
Digital formidling av kunst og kulturKristiansundKulturfabrikken drift ASDigital scene i Kulturfab- rikken600 000
Digital formidling av kunst og kulturKristiansundNordic Light Events ASNordic Light Events digitale arena for kulturelle opplev- elser innen fotokunst.300 000
Digital formidling av kunst og kulturKristiansundProper Produksjoner ASProper Produksjoner digital- iserer Syver750 000
Digital formidling av kunst og kulturKristiansundKristiansund Kunst- foreningStøtte til digitalisering av samlingen til Kristiansund Kunstforening57 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterKristiansundBraatthallen ASTapte leieinntekter for avlyste idrettsarrangement grunnet Covid 1950 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterKristiansundClausenengen FotballklubbSøknad kompensasjon for tapte leieinntekter50 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.KristiansundBraatthallen ASSøknad for avlyste arrange- ment på grunn av korona200 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.KristiansundKristiansund FotballklubbSøknad om støtte til avlyste eller utsatte arrangement3 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.KristiansundKristiansund FotballklubbSøknad om kompensasjon for tapte billettinntekter for avlyste eller utsatte arrangement4 500
Bevaring og restaurering av kulturminneMoldeEira UngdomslagVedlikehald Skogly i Eresfjord150 000
Digital formidling av kunst og kulturMoldeBjørnsonfestivalenBjørnsonfestivalen på nett200 000
Digital formidling av kunst og kulturMoldeHarrang, IneSynlighet i skumringens tid140 000
Digital formidling av kunst og kulturMoldeKick Mentzoni lys og sceneproduksjonMolde Kulturscene550 000
Digital formidling av kunst og kulturMoldeLyd & Sceneproduksjon ASDen digitale kulturscena1 100 000
Digital formidling av kunst og kulturMoldeMolde International Jazz FestivalTilskudd til strømming av konserter under Moldejazz 2020310 000
Digital formidling av kunst og kulturMoldeMolde kommuneProduksjon av digitale arrangement30 000
Digital formidling av kunst og kulturMoldeMolde Live ASSøknad om støtte til Molde Livestream200 000
Digital formidling av kunst og kulturMoldeMusikk i Molde domkirkeSøknad om støtte til innspilling av ”I begynnelsen var Ordet”100 000
Digital formidling av kunst og kulturMoldeTotjueto GjellestadDe historiske veiene400 000
Digital formidling av kunst og kulturMoldev/ Øverås, Mardøla-2020Streaming av Mardals- konserten 2020 med ISAK38 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterMoldeBondeungdomslaget i MoldeSøknad om kompensasjon for tapte leigeinntekter på BUL hytta8 750
Kompensasjon for tapte leigeinntekterMoldeDNT RomsdalTapte leieinntekter på DNT Romsdals hytter50 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterMoldeRød VelforeningSøknad om støtte for tapte leigeinntekter for Rød Velforening, Skogtun Fami- liepark m/utleiehus.7 500
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.MoldeDNT RomsdalKompensasjon avlyste arrangement DNT Romsdal våren 202043 990
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.MoldeDNT RomsdalGrunnleggende Turlederkurs24 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.MoldeDNT RomsdalKompensasjon avlyst som- merturlederkurs 5-7/6 202035 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.MoldeDNT RomsdalKompensasjon for avlyst nybegynnertur fra hytte til hytte16 200
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.MoldeDNT RomsdalKompensasjon avlyst matkurs på Hoemsbu 12-14. juni 202028 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.MoldeFøniks FallskjermklubbAvlyste Tandemkurs pga. Corona61 500
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.MoldeFøniks FallskjermklubbAvlyste Tandemkurs og grunnkurs pga. Corona100 000
Kompetansehevande tiltakMoldeArild Hoksnes ASBetre søknadar150 000
Kompetansehevande tiltakMoldeMøre og Romsdal KunstsenterKompetanseheving kurs for kunstnere70 000
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneMoldeDNT RomsdalVeøya - tilrettelegging av fri- luftsområde på den historiske øya i Romsdalsfjorden70 000
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneMoldeSelskabet for Molde Byes VelTysk bunker i Banehaugen. Tilrettelegging for formidling av krigshistorie.30 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.RaumaNorsk FjellfestivalSøknad om kompensasjon for avlyst Romsdalsvinter 12. -
15. mars 2020
100 000
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneRaumaSusledalens VennerTilrettelegging av sen- trumsnært turområde i Isfjorden50 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.SandeKvamsøy idrettslagSøknad om tapt inntekt på hovedarrengement 202080 000
Digital formidling av kunst og kulturSmølaSmøla Nærings og Kultursenter KFDigital scene- SmølaPuls150 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterSmølaHopen BygdalagSøknad vedrørende tap av leieinntekt fra Smøla Darts klubb7 800
Kompensasjon for tapte leigeinntekterSmølaVeiholmen SamfunnshusTapte leieinntekter i forbind- else med koronaepidemien5 250
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.SmølaHopen Bygdalag”Smøla Pop&Rock-Quiz 2020”7 500
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.SmølaHopen BygdalagPåskelunch6 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.SmølaSmøla Darts KlubbIntern cup vårserie6 300
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.SmølaSmøla Darts KlubbKlubbmesterskap4 800
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.SmølaSmøla Darts KlubbMørecup 3/Havkroa Open7 400
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.SmølaSmøla janitsjar- orkesterSmøla janitsjar - vårkonsert 9.5.20100 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.SmølaSmøla SkytterlagSigvart Kuløy og Smøla felt stevnet5 200
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.SmølaVestsmøla VelSøknad om kompensasjon for tapte billettinntekter fra Revy den 29. mai 2020.70 000
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneSmølaSmøla museumSkilting på Smøla museum sitt anlegg i Sanden på Veiholmen.18 750
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneSmølaSmøla Nærings- og Kultursenter KFKulturminneløype med digital opplevelse250 000
Digital formidling av kunst og kulturStrandaStiftinga Geiranger- fjorden VerdsarvDigital formidling av verdsarven1 437 000
Digital formidling av kunst og kulturStrandaStorfjord Kulturhus saStorkultur på Ljøen - digitalt formidla festival med 40 publikum i amfi på Øvre Ljøen, Sunnylven50 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.StrandaGeiranger IdrettslagGeiranger -frå fjord til fjell -
6. juni 2020 Avlyst
90 000
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneStrandaFjord Nature ASRestaurere sti og rydde skog rundt husmurar og kultur- landskap ved Bjørkeneset i Sunnylvsfjorden46 000
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneStrandaStiftinga Geiranger- fjorden VerdsarvFriluftstiltak i verdsarvområ- det Geirangerfjorden100 000
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneStrandaStranda kommuneTilrettelegging av sti over Vardegjelet i Sunnylvsbygda60 250
Digital formidling av kunst og kulturSulaLiveprofil Bent UllelandLive streaming av profes- jonelle musikere150 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterSulaFiskerstrand IdrettslagFiskerstrand IL - Tapte leigeinntetkter34 500
Kompensasjon for tapte leigeinntekterSulaLangevåg IdrettslagSøknad om tilskudd ifm. tapte leieinntekter; selskaps- lokalet Lil-tun. (kopi)21 250
Kompensasjon for tapte leigeinntekterSulaLangevåg SkyttarlagSøknad om kompensasjon for tapte leieinntekter ved utleie av festsal/kjøkken til private arrangement30 000
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneSulaSunnmøre friluftsrådProjektplan Hundsvær/ Tyskholmen50 000
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneSulaSunnmøre friluftsrådFlytting av toalett Blimsanden15 000
Digital formidling av kunst og kulturSunndalDance Link ASEtablere Digital platform og Tilrettelegging av produksjon250 000
Digital formidling av kunst og kulturSunndalJazzåTeatret Produksjon ASLady Arbuthnott 2020 - aktiviteter innen digital formidling250 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.SunndalSunndal museumslagAvlyst Vikingmarked på Leikvin25 000
Bevaring og restaurering av kulturminneSurnadalNordmøre museumSøknad om tilskot til istand- setting/restaurering, Diktar- heimen Kleiva i Surnadal.200 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterSurnadalSurnadal IdrettslagStønad for tap av leigeinntekter4 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterSykkylvenEdru Livsstil ÅlesundSøknad om støtte til tapte leigeinntekter i samband med avlyste arrangement pga Covid-1932 000
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneTingvollTingvoll museumslagSkilting av museumsområdet i Tingvollia, tilrettelegging for økt bruk og tilgjengelighet40 000
Tilskot til fartøyvernUlsteinStiftinga MS HindholmenHindholmen - Rør for styremaskin233 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterVanylvenEidså GrendalagEidså Grendalag - tapte leigeinntekter grunna korona- situasjonen10 500
Kompensasjon for tapte leigeinntekterVanylvenFiskå frilynde ungdomslagSøknad om kompensasjon for tapte leigeinntekter vår 2020
- Fiskå ungdomshus
20 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterVanylvenSyvde Samfunnshus L/LTapt leigeinntekt pga avlyst Vanylvsblest - korps4 800
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.VanylvenSyvde IdrettslagTapte billettinntekter for motbakkeløpet Blåfelden Rett Opp.65 506
Digital formidling av kunst og kulturVestnesDjupvik, HallvarElements 2020280 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterVestnesUngdomslaget FrihugKompensasjon for tapte leieinntekter12 500
Kompensasjon for tapte leigeinntekterVestnesØrskogfjell SkilagStøtte til tapte leieinntekter5 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.VestnesUngdomslaget FrihugKompensasjon for avlyst quiz arrangement 13.03.20204 814
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.VestnesUngdomslaget FrihugAvlyst quiz arrangement 17.04.20204 200
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.VestnesVike UngdomslagSøknad om kompensasjon for avlyst arrangement26 000
Tilskot til fartøyvernVestnesBåtbyggarmuseet VestnesUttak av emner til mast for jagtgaleasen Søblomsten140 000
Bevaring og restaurering av kulturminneVoldaDalsfjord SogelagSøknad om restaurering av grindnaust180 000
Bevaring og restaurering av kulturminneVoldaHauane Gard Ole Gunnar KlingbergSette i stand steinmur, bytte ut ødelagt bølgeblikktak med torvtak på gamalt vårfjøs.150 000
Digital formidling av kunst og kulturVoldaEiny Åm SparksUTSYN80 000
Digital formidling av kunst og kulturVoldaGalleri BjørkNostalgia- ei digital oppleving30 000
Digital formidling av kunst og kulturVoldaOclin ASTrapago200 000
Skilting, skjøtsel og tilrettel. av kulturminneVoldaGalleri BjørkSanitæranlegg i Bakketunet20 000
Digital formidling av kunst og kulturØrstaHumberset, Svein OlavDigital kunstutstilling80 000
Digital formidling av kunst og kulturØrstaNynorsk kultursentrumSøknad om digital formidling av ny kunst og kultur i Møre og Romsdal600 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterØrstaÅmdal IdrottslagVi eig eit bygg som vi leiger ut til diverse arrangement.
Søker om kompensasjon for tap.
10 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterØrstaÅmdal UngdomslagSøknad om kompensasjon for tapte leigeinntekter Åmdal Ungdomslag30 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.ØrstaNorges Korforbund SunnmøreAvlyst korstemne25 000
Digital formidling av kunst og kulturÅlesundAggregat atelier- fellesskapAggregat - 8 korte filmer300 000
Digital formidling av kunst og kulturÅlesundBendik UllaSøknad om støtte til digital barnekonsert med Manda- rinsaft, i samarbeid med Molde Live.15 000
Digital formidling av kunst og kulturÅlesundFjord Cadenza FestivalenSøknad om tilskot til digital formidling av Kyrkje-turne i Ålesund Kommune200 000
Digital formidling av kunst og kulturÅlesundForeningen Longva kunstnarresidensNå ut! - digital plattform for foreininga Longva kunstnar- reisdens250 000
Digital formidling av kunst og kulturÅlesundLD Studio ASÅlesund Filmskole for Barn og Unge100 000
Digital formidling av kunst og kulturÅlesundLD Studio ASUtvikling av pilotepisode for serieprosjektet ”Strålesund”55 000
Digital formidling av kunst og kulturÅlesundLydkjelleren ASGet-in Lydkjelleren Livestream-scene for lokale musikere. Konserter satt sammen som et TV-program.500 000
Digital formidling av kunst og kulturÅlesundMusea på SunnmøreBorgundkjøpstaden – mel- lomalderbyen som forsvann. Videocast om arkeologi og forskingsprosjekt.200 000
Digital formidling av kunst og kulturÅlesundNogva, Karin Augustadigital og animert versjon av Harlekins Farfar110 000
Digital formidling av kunst og kulturÅlesundPettersen medieproduksjonStøtte til streamingprosjekter i fylket under korona-tilt- akene300 000
Digital formidling av kunst og kulturÅlesundSønderland, Liv DystheUtviklingen av kunstprosjek- tet ”going grey”150 000
Digital formidling av kunst og kulturÅlesundTafhorn asDigiSounds på link. Kåre Nymark, Bjørnar Myhr og Runar Tafjord med solister på storskjerm.300 000
Digital formidling av kunst og kulturÅlesundTeaterfabrikken ASTeaterfabrikken fra analog til digital!100 000
Digital formidling av kunst og kulturÅlesundTerminalen Byscene ASTerminalen - Vi er her. En digital konsert- og arrange- mentsserie på Terminalen Byscene800 000
Digital formidling av kunst og kulturÅlesundÅlesund kommune, VH kulturParken kulturstrøm høst 2020100 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterÅlesundBrattvåg IdrettslagBrattvåg eig eigne anlegg der vi dekker inn låneutgifter og driftsutgifter gjennom leiginntekter50 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterÅlesundSkodje IdrettslagSkodje IL, tapte leigeinntekter klubbhus25 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterÅlesundUL FramStengt Framtun - tapte leigeinntekter22 000
Kompensasjon for tapte leigeinntekterÅlesundÅlesunds Seilforeningsøknad for tapt leieinntekter for perioden 12. mars til 15.
juni 2020
12 500
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.ÅlesundAalesunds TurnforeningSøker kompensasjon for avlyst Norges Cup i rytmisk gymnastikk. Nasjonal konkurranse 17.- 19.04.20.69 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.ÅlesundBrattvåg i SentrumAvlyst myldre100 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.ÅlesundBrattvåg ILKompensasjon for avlyste og utsette arrangement76 923
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.ÅlesundEidsdal ungdomslagTapte billettinntekter arrangement påska 202012 443
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.ÅlesundMomentium ASGreen Day - Color Line Stadion100 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.ÅlesundSkodje IdrettslagMiniturnering Skodje IL handball37 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.ÅlesundSkodje SkulekorpsSøknad om kompensasjon for avlyst Vårkonsert15 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.ÅlesundSunnmøre DanseklubbSunnmøre Danseklubb søker kompensasjon for tapte bil- lettinntekter, Dansefestivalen 24-26/4-2020100 000
Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arr.ÅlesundTerminalen Byscene ASThe Zombies -
Terminalen Byscene 27. mai
100 000
Tilskot til fartøyvernÅlesundBilfergen ASMS Bilfergen - Istandsetting av råteskadet treverk47 000
Tilskot til fartøyvernÅlesundMusea på SunnmøreRabattering av dekk på MK Heland80 000

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.