Legg grunnlaget for sjølvkøyrande persontransport på sjøen

Gjennom prosjektet Smartare transport, har Møre og Romsdal fylkeskommune saman med ei rekke samarbeidspartnerar, jobba fram eit godt grunnlag for korleis vi i framtida kan få sjølvkøyrande fartøy for persontransport på sjøen i bynære område. 

Skriv ut

Prosjektet sin årsrapport for 2022 blir presentert for samferdselsutvalet 1. februar. 

Møre og Romsdal var ein av fem fylkeskommunar som i 2018 fekk midlar gjennom Samferdselsdepartementet til Smartare transport i Norge. Samferdselsdepartementet ga fylkeskommunen 12,5 millionar til eit prosjekt med mål om auka passasjertrafikk på sjø i bynære område, med sjølvkøyrande båtar. Møre og Romsdal fylkeskommune har gått inn med ein eigeninnsats på 8 millionar kroner. 

Prosjektet blir utført i samarbeid med FoU-miljø, Ålesund og Kristiansund kommunar, og næringslivsaktørar.

Tilpassa Ålesund og Kristiansund

Målet med prosjektet er å få fleire til å reise med miljøvennleg kollektivtransport, og vri meir trafikk over frå veg til sjø.  Eit av tiltaka for å oppnå dette eit framtidsretta system for persontransport på sjøen i bynære område, med saumlaus kopling til andre måtar å reise på. For Møre og Romsdal sin del blir løysningforslaga i prosjektet knytt opp mot moglegheitene dette kan gi i Ålesund og Kristiansund.

Arbeidet som er gjort gir eit grunnlag for næringsaktørar som ønskjer å jobbe vidare nye moglegheiter innafor sjølvkøyrande persontransport på sjø. Nokre av måla er å redusere miljøulempene og belastningane på vegsystemet gjennom å utvikle nye smarte løysningar. I prosjektet har vi valt å sjå på Ålesund og Kristiansund som to moglege alternativ for slike løysingar i vårt fylke, på grunn av byanes tilknyting til sjøen.  

-Desse løysningane må bidra til å auke mobiliteten i transporttilbodet og vere brukarvennleg for at folk skal velje å reise kollektivt. Sjølvkøyrande båtar på sjøen i større byar kan vere eit godt bidrag i denne samanhengen, seier Marte Berild Hjelle, rådgivar på samferdselområdet, og prosjektleiar for Smartare transport i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Skissetening av båt og kai

Konseptuell illustrasjon av terminal-løysning (Illustrasjon: Møre Maritime).

Vegen vidare

Etter at prosjektet er avslutta er det viktig å fortsette dialogen med næringsaktørar, for å sjå på korleis vegen vidare kan sjå ut. 

- Det er mange ting som må på plass før vi kan sjå sjølvkøyrande båtar på sjøen, men dette prosjektet gir eit grunnlag for vidare utvikling. Resultata vil vere viktige og vil truleg legge føringar for moglegheitene for vidareføring, utvikling og realisering av konsepta som er utarbeida i prosjektet. Kost-nytte er eit sentralt tema. Det same gjeld utfordringar knytt til regulativutfordringar. Vinteren 2023 er satt av til å samanfatte resultata i alle delprosjekta, og presentere moglegheitsstudiet på ein heilskapleg og god måte, seier Berild Hjelle.

Prosjektet planlegg fleire arrangement utover året for å formidle arbeidet for eit bredt publikum, og for å synleggjere potensialet i resultata for næringsliv og verkemiddelapparat. Saman med Samferdselsdepartementet har Møre og Romsdal også tatt ansvaret for å arrangere ei felles prosjektavslutning for alle dei fem fylkeskommunane/prosjekta i Smartare transport i Norge, hausten 2023.
 

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.