Lyser ut drifts- og vedlikehaldskontraktar for fylkesvegnettet i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser no ut to driftskontraktar for fylkesvegnettet i indre og ytre Romsdal. Samstundes blir det gjennomført konkurransar på tunnelreinhald og asfaltering langs fylkesvegane. Til saman har kontraktane ein anslått verdi på rundt ein milliard kroner.

Skriv ut

Dei som blir tildelte dei ulike oppdraga skal drifte vegnettet i store delar av fylket, og bidra til stabil framkomme og god sikkerheit på fylkesvegane, heile året. 

Driftskontraktar for 784 km fylkesveg

Driftskontrakten for indre Romsdal omfattar 275 km fylkesveg og 21 km gang- og sykkelveg. Kontrakten for ytre Romsdal omfattar 509 km fylkesveg og 89 km gang- og sykkelveg.  

Kontraktane set òg krav til rapportering på CO2-utslepp og at alt handheldt utstyr knytt til skjøtsel av grøntareal og skråningar skal vere nullutsleppmaskiner. Begge kontraktane er 5-årige driftskontraktar med tosidig opsjon på 1, 2 eller 3 år, og einsidig opsjon på 1 år. 

- Begge oppdraga dreier seg i hovudsak om driftsoppgåver og vedlikehald på vegnettet, samt oppgåver som inspeksjon, beredskap, vinterdrift og generell trafikkavvikling og andre oppgåver som er nødvendige for drift og vedlikehald av vegnettet. Kort sagt, viktige oppgåver for å oppretthalde god og trygg trafikkavvikling på fylkesvegane våre, året rundt, seier Torgeir Bye, som er seksjonsleiar for vegdrift i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Tilbodsfristen er 29. mars 2023.

Illustrasjon av kontraktområder i møre og romsdal

Driftskontraktane: Indre Romsdal i rødt og ytre Romsdal i grønt. 

Lang kontrakt på tunnelreinhald

Reinhald av tunnelane er viktig for å sikre god tryggleik og stabil oppetid. Kontrakten som lysast ut i veke fem, omfattar reinhald av tunnelar med tilhøyrande utstyr og installasjonar på 62 tunnelar i Møre og Romsdal. Dette er totalt 96 km tunnel.  

Denne har ei varigheit på 8 år + 1 år opsjon. Fylkeskommunen vel å auke varigheita for å gjere oppdraget meir forutsigbart, og for gi entreprenørane betre moglegheit for å investere. Det vert også stilt nye miljøkrav, der det krevst nullutslepp-køyretøy for trafikkavvikling.

Tilbodsfristen er 13.april 2023.

To asfaltkontraktar

Det skal òg lysast ut to kontraktar på asfaltlegging i heile Møre og Romsdal. 

- Desse oppdraga er legging av til saman 47 000 tonn asfalt på Sunnmøre, Nordmøre og i Romsdal. Her er CO2-utslepp ein sentral del av tildelingskriteria, i tillegg til pris. Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å bidra til å redusere dei miljømessige konsekvensane ved produksjon og utlegging av asfalt, seier Bye.

Begge asfaltkontraktane er eittårige og lysast ut i løpet av veke 6. 

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.