Mobbeombodet la fram årsrapport for fylkestinget

Onsdag 11. desember la mobbeombod Kristin Øksenvåg fram årsrapporten sin for fylkestinget. 

Skriv ut

Mobbeombodet kjem med følgande anbefalingar i rapporten sin:

  1. Betre regelverkskompetanse blant tilsette i SFO og skule
  2. Starte førebuingane til ny barnehagelov om barnehagemiljø
  3. Skifte fokus frå individperspektiv til systemperspektiv
  4. Betre dialogen og samarbeidet mellom barnhage/skule og heim
  5. Auke kompetansen hos tilsette i barnehage og skule og bruke barnekonvensjonen i saksbehandlinga
  6. Auke elev- og foreldremedverknaden
  7. Få på plass lokale tverrfaglege ressurs- og rettleiingsteam

Du kan laste ned og lese heile årsrapporten og sjå opptak frå presentasjonen til mobbeombodet lenger nede på sida. 

Snarvegar

Kontakt