Møte i fylkesutvalet 09. desember

Møte i fylkesutvalet har starta opp. Innskotskapital i Møre og Romsdal Revisjon SA og kapitalhøging i North West AS er mellom sakene utvalet skal behandle. 

Skriv ut

Saker til behandling: 

SaksnrTittel
U-152/19Høyring- Gjennomgang av det næringsretta verkemiddelapparatet
U-153/19Vestnes kommune - bygging av 4-mannsbustad - gbnr 51/620 - klage på vedtak om dispensasjon frå reguleringsplan
U-154/19Innskotskapital i Møre og Romsdal Revisjon SA
U-155/19E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen - nytt garantivedtak ved overføring til regionalt bompengeselskap
U-156/19Kapitalhøging North West AS
Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her. 

Kontakt