Møte i fylkesutvalet 26. august

Fylkesutvalet møtes for første gong etter ferien. Ei orientering om framdrift og milepælar for prosjketet "Omstilling av organisasjonen mot 2020" og to saker vedrørande endring av møtedatoar, er sakene utvalet skal behandle. 

Skriv ut
  • Orientering om «Omstilling av organisasjonen mot 2020» , og status for overføring av tilsette frå Statens vegvesen v/ prosjektleiar Dag Lervik

Saker til behandling

SaksnrInnhald 
U 78/19Endring av møtedato for fylkesutvalet i juni 2020
U 79/19Møteplan 2019 - Utbyggingsutval for bygg- og vegsaker
 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.

 

Kontakt