Motiverte lærlingar, men dei må bli høyrde

Lærlingane i Møre og Romsdal er samla sett meir motivert for å lære enn gjennomsnittet av lærlingar i Noreg. Det viser tal frå den årlege lærlingundersøkinga.

Skriv ut

På spørsmålet «I kva for grad er du motivert til å lære i bedrifta?», svarar 94,1 prosent av lærlingane i Møre og Romsdal «I nokså stor grad» eller «I svært stor grad». Talet for landet sett under eitt, er på 92 prosent.

Ein stor del av lærlingane i fylket svarar også at dei trivst og at dei er fornøgd med val av fag.

Utfordringar

Men lærlingundersøkinga fortel også om utfordringar.

  • 3,4 prosent av lærlingane i Møre og Romsdal har blitt mobba på arbeidsplassen dei siste månadene – talet for heile landet er på 3,6 prosent. I førre lærlingundersøking var talet for Møre og Romsdal 3,1 prosent.
  • 5,1 prosent av lærlingane i fylket seier at dei ein sjeldan gong har opplevd uønskt seksuell merksemd. I den førre undersøkinga var det 1,2 prosent av lærlingane som svarte at dei 2 to-tre gongar eller oftare hadde opplevd uønskt seksuell merksemd.

- Det er færre som i denne undersøkinga samanlikna med i fjor, svarer at dei ofte blir utsett for uønskt seksuell merksemd, men det er fleire som seier dei opplever å bli mobba på arbeidsplassen. Det er nulltoleranse for slikt, og lærlingane skal ha eit trygt læringsmiljø, seier elev- og lærlingombod Tove Regine Stranden.

- Må bli tatt tak i

Når lærlingane som har opplevd mobbing blir spurt om det er gjort noko for å få slutt på mobbinga, svarer 70,8 prosent nei.

- Det er kjempealvorleg at så få får hjelp, fordi mobbing og andre krenkingar kan få store negative konsekvensar for lærlingane si fysiske og psykiske helse, og deira faglege utvikling. Lærebedriftene må ta slike varsel på alvor og handtere dei slik lova krev, seier lærlingombodet.

Fekk ikkje utplassering

Ei anna utfordring som blir avdekt i undersøkinga, er at 11,7 prosent av lærlingane seier at dei ikkje var utplassert i praksis i bedrift i faget yrkesfagleg fordjuping (YFF).

- Bedriftene er ein viktig arena for eleven til å få vist seg fram, korleis ein fungerer i bedrifta og der ein får sjå korleis faget er; «Er dette riktig fag for meg?». Dette er viktig for gjennomføringa. Vi må derfor oppmode næringslivet til å ta imot elevane, og det burde vere fleire bedrifter som rekrutterer elevar ut frå YFF-perioden, seier seksjonsleiar Bjørnar Loe, som opplyser at ein periode med covid-19 hindra utplasseringar i YFF.

Skryt til lærebedriftene

Han skryt av opplæringskontora og mange av lærebedriftene i fylket. Men fleire av dei har potensial til å følge opp lærlingane betre og å bidra til auka medverknad frå lærlingane.

- Medverknad er viktig. Lærlingane skal vere med på å planlegge eigen opplæring, slik at opplæringa blir tilpassa dei og at dei får utfordringar dei kan strekke seg mot, seier Loe.

Det er cirka 2.600 lærlingar i Møre og Romsdal.

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.