No kan arrangørar søke om tilskot på ordninga Kulturrabatt for ungdom

Kulturrabatt gir ungdom rabatt på ulike kultur- og idrettsarrangement og aktivitetar i heile fylket. Arrangørar kan søke fylkeskommunen om refusjon på 25 prosent per billett.

Skriv ut

Gjennom kulturrabatt til ungdom ønsker vi å legge til rette for at ungdom i alderen 15–20 år skal få kjennskap til eit bredt kultur- og idrettstilbod. Arrangørar av kulturarrangement kan søke om tilskot på ordninga. 

Frå 2021 vil  ordninga også gjelde utvalde arrangørar/aktørar innan idrett, men sidan dette er ei prøveordning er det ikkje mogleg å søke om å bli med som arrangørar.

Søknadsfrist er 15.januar 2022.

Snarvegar

Kontakt