Nullvisjon for utanforskap

NAV Møre og Romsdal har tatt initiativ til ei felles satsing for å motverke utanforskap blant barn og unge innanfor ramma av prosjektet Møre og Romsdal 2025. 

Skriv ut

NAV og Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider med korleis ein kan bidra til å redusere og hindre fråfall frå vidaregåande skole.

I ei større samarbeidssatsing med m.a kommunar, statsetatar, fylkesmann, KS, grunnskole, vidaregåeande skole og høgskole,  er 6 andre tiltak i oppstart.