Nullvisjon for utanforskap

NAV Møre og Romsdal har tatt initiativ til ei felles satsing for å motverke utanforskap blant barn og unge innanfor ramma av prosjektet Møre og Romsdal 2025. 

Skriv ut

I første omgang arbeider NAV og Møre og Romsdal fylkeskommune med korleis ein kan bidra til å redusere og hindre fråfall frå videregånde skole.

Kommunar og statsetater vil delta i dei vidare stega ettersom satsinga tek form.