Ny møtekalender for politiske saker

mrfylke.no har fått ny møtekalender med oversikt over politiske møte, saksframlegg og protokollar.

Skriv ut

Løysinga finn du på same plass som før, under politisk møtekalender. For å opne saksframlegga må du klikke på tittelen i saka for å lese innhaldet.

Referatsaker er for tida ikkje klikkbare, men kan lesast i møteinnkallinga.

Snarvegar

Kontakt