Nye BIO-reglar vektlegg grøn omstilling og smart teknologi

Kultur-, næring og folkehelseutvalet har vedtatt nye kriterium for BIO-ordninga. Regelendringa skal hjelpe fleire bedrifter til ei grøn omstilling og auka bruk av smart teknologi/digitalisering.

Skriv ut

Eit einstemmig kultur-, næring og folkehelseutval vedtok nyleg å endre tildelingskriteria for tildeling av tilskot til bedriftsintern opplæring (BIO). Inntil nyleg skulle midla brukast til «intern opplæring i samband med ei omstilling bedrifta vil gjennomføre for å unngå utstøyting frå arbeidslivet – altså å unngå permitteringar eller oppseiing av tilsette.»

Ordninga vart mykje brukt av bedriftene i pandemiåra 2020 og 2021, men ettersom det meste av næringslivet no går godt, har antal søknader det siste året blitt kraftig redusert. Mange bedrifter signaliserer likevel behov for støtte til opplæring for omstilling – enten det er for å bidra til den grøne omstillinga, eller anna. BIO-ordninga er det einaste verkemiddelet Møre og Romsdal fylkeskommune har der enkeltbedrifter kan søke om støtte.

Dei nye kriteria skal vektlegge grøn omstilling og berekraftfylket sine satsingsområde retta mot næringslivet. Og sidan midlane blir gitt til enkeltbedrifter eller samanslutningar av slike, meiner fylkeskommunedirektøren at satsinga kan bidra til at fleire bedrifter og prosjekt kan nå måla for Skaparkraft-satsinga.

Med nye kriterium forventar fylkeskommunen fleire søknader og meir konkurranse om midlane. Fylkeskommunedirektøren vil difor kunngjere med søknadsfrist to gongar per år.

  • Skaparkraft er Møre og Romsdal fylkeskommune sitt tiårige program for å styrke eksportnæringane og stimulere til utvikling av nye næringar, i eit regionalt samarbeid mellom offentlege aktørar, næringslivet og verkemiddelapparatet i Møre og Romsdal.
  • Formålet med Skaparkraft er å styrke eksportnæringane i fylket og stimulere til utvikling av nye næringar gjennom ei satsing på grøne industrielle løft, smart teknologi, fornybar energi og kompetanse i og for næringslivet.

 

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.