Nye og enklare linjenummer på bussane

Frå 22. august er det vekk med tresifra bussnummer, inn med bussnummer 1-2-3-4.

Skriv ut

Dei tresifra nummera blir bytta ut med nummer 1 til 4 på hovudlinjene. Andre lokallinjer får tosifra nummer.

Hensikten er å forenkle linjestrukturen:

- No får vi berre fire linjer på dei mest brukte strekningane, noko som gjer det enklare å orientere seg for passasjerane, seier Jesper Wiig, seksjonsleiar drift, i FRAM, Møre og Romsdal fylkeskommune.

Hovudlinjer: 

Nytt linjenummer 

 Gammalt linjenummer 

 Strekning 

601/602 

Hessa-sentrum-Moa-Myrland 

631/632 

Sentrum-Moa-Magerholm 

671/672 

Ålesund-Valderøya-Vigra 

440 

Langevåg-Fiskarstrand-Sunde-Ålesund 

Lokallinjer

Nytt linjenummer Gammalt linjenummerStrekning 
10641 

Fjelltun 

11

642 

Larsgården
12633/634/644 

Ålesund-Lerstadbakken-Moa-Fremmerholen 

13627/648 Olsvik-Furmyr 
14647 Humla 
15645 Brusdal 
16645 Glomset 
17646 Utvik-Skodje
18643Serviceruta 
21601/602 natt Nattbuss Ålesund (Hessa-Sentrum-Myrland-Magerholm) 
31673/674 Ellingsøya 
32675/676 Giske-Godøya 
41443 Sulesund 

Bussane vil stort sett køyre som før. Nokre av dei gamle linjene går ut, men blir erstatta av nye eller justerte linjenummer.

Del av Bypakke Ålesund

Endringa er ein del av Bypakke Ålesund og Plan for utvikling av Ålesund byområde fram mot 2030, som er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune og Statens vegvesen.  

Les meir om omlegging av linjestrukturen på frammr.no.

Kontakt