Nyttårskonferansen 2019

Møre og Romsdal fylkeskommune, NAV, KS og Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til Nyttårskonferansen 2019. 

Skriv ut

-Ein ny møteplass der leiarar i offentleg sektor med ansvar for Møre og Romsdal samlast for å drøfte moglegheiter og utfordringar for fylket.

Konferansen finn stad på Scandic Seilet, 10-11.januar, og vil bli streama.

Les programmet på mobil - nettbrett eller pc

Lenke til  prosjektet: mrfylke.no/2025

Kontakt