Ønskjer avklaringar i Geiranger før ein kan tildele nye løyver

Selskapet Cruise Service AS har søkt om løyve til persontransport med båt mellom Hellesylt og Geiranger, medan The Fjords har søkt om løyve til ferjedrift på same strekning. Grunna nødvendige avklaringar rundt hamneområdet på Hellesylt og nye regelverk for ferdsel i fjordsystemet, finn ikkje fylkeskommunedirektøren å kunne imøtekome søknadane.

Skriv ut

Dette går fram av framlegget til begge sakene som skal behandlast i samferdselsutvalet onsdag 1. februar.

Cruise Service AS har drive sightseeing og turistverksemd i Geiranger i fleire år, og noverande løyve gjeld ut kalenderåret 2025. Selskapet opplyser i søknaden at dagens tidshorisont er for knapp til å forsvare investering i nytt fartøy og vidare satsing i fjorden. Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal fylkeskommune skriv i saksframlegget at det sett frå løyvehavarane sin ståstad er eit høgst forståeleg ønske.

The Fjords søker om forlenging av selskapet sitt ruteløyve i det kommersielle ferjesambandet Geiranger – Hellesylt, som dei har drive i ei årrekke, først som MRF og Fjord1. Det noverande ruteløyvet gjeld ut kalenderåret 2025. Selskapet ser føre seg å oppgradere dei gamle fjordferjene til fullelektrisk drift, og bruke desse på strekninga.

Krav om nullutslepp frå 2026

I 2026 trer regelverket for nullutslepp i kraft for verdsarvfjordane, deriblant Geiranger. Hellesylt ligg ved innseglinga til Geirangerfjorden, og her er ein i ferd med å gjere ei moglegheitsstudie av kaier og infrastruktur. Nullutsleppsvedtaket inneber mellom anna at cruisebåtar og andre skip som går på fossilt drivstoff ikkje lenger kan segle inn i det populære verdsarvområdet.  

Fylkeskommunedirektøren opplyser i saksframlegget at det er først er når ein får vurdert resultatet av denne studien at ein kan gå vidare med arbeidet med reguleringsplan. Studien skal vere klar våren 2023, og målet er at godkjent reguleringsplan skal ligge føre innan juni 2024.

Alternative transportløysingar kan bli aktuelt

Stranda kommune er kritisk til å tildele løyve før ein veit meir om den  nye kaia på Hellesylt, og korleis nytt regelverk for ferdsel på fjorden vil bli etter 2026. Det er mellom anna skissert utfordringar knytt til havbotn og andre forhold i samband med hamneområdet på Hellesylt. Dei veit ikkje enno om det i det heile tatt er mogleg å etablere ny ferjekai, og det kan i så fall vere aktuelt å sjå etter andre transportløysingar mellom Geiranger og Hellesylt.

Før ein veit meir om dette, er det fornuftig å vente med tildeling av løyve. 

I saksframlegget kjem det fram at Stranda kommune også ventar på avklaring frå Samferdselsdepartementet om det blir aktuelt med ein såkalla «blå korridor» i Sunnylvsfjorden. Ein blå korridor inneber at cruiseskip og andre båtar fritt kan passere gjennom Synnylvsfjorden til Hellesylt. Det er så eit ønskje at cruisepassasjerar kan bli frakta derifrå og inn fjorden til Geiranger i utsleppsfrie båtar.

Fylkeskommunedirektøren opplyser også at eit kommersielt løyve utan einerett, som Cruise Service AS og The Fjords AS søker om, ikkje gir tryggleiken dei etterspør. Det kan komme moglege konkurrentar, eller så kan løyva i visse høve trekkast attende av løyvestyresmakta. 
 

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.