Planlegg etablering av Norsk Berekraftsenter AS

Fire kommunar og Møre og Romsdal fylkeskommune er blant dei som no planlegg etablering av Norsk Berekraftsenter AS.

Skriv ut

Berekraftsenteret har som mål å akselerere berekraftig utvikling i regionen.

Saman med United Cities, NHO, The North West, NTNU og AugmentCity har kommunane og fylkeskommunen jobba med utgangspunkt i ein intensjon om å samle initiativa i ei felles organisering.

Eigardel på inntil 10 prosent

Saka skal opp til behandling i fylkesutvalet 8. juni, før fylkestinget 20. juni skal vedta endeleg. Fylkeskommunedirektøren foreslår der at Møre og Romsdal fylkeskommune går inn på eigarsida i Norsk Berekraftsenter AS med ein eigardel på inntil 10 prosent, og til ein kostnad på inntil 2 millionar kroner. Han ber også om mandat til å framforhandle nødvendig avtaleverk i samarbeid med det tverrfaglege partnarskapet av interessentar.

Saka blir fremma parallelt i Møre og Romsdal fylkesting og i kommunestyra i Ålesund, Sula, Molde og Kristiansund.

Prosjekt og satsingar

Møre og Romsdal fylkeskommune har over dei siste to åra samarbeida tett med kommunane i Møre og Romsdal om berekraftig samfunnsutvikling. Fleire av kommunane har identifisert prosjekt og satsingar både saman og kvar for seg, for å sikre ønska utvikling. Det er på kort tid identifisert og sett i gong ei rekke prosjekt og satsingar på tvers av forvaltningsnivå, kommunar og sektorar.

«Samarbeidet spring ut av ei erkjenning av at dersom desse satsingane skal kunne vidareutviklast og styrkast, så bør dei konsoliderast», skriv fylkeskommunedirektøren i saksframlegget. Og: «No er det avgjerande at ein finn ein god samarbeidsstruktur for å sikre at ein får mest mogleg ut av dei pågåande satsingane og initiativa.»

Dette skal dei levere

I eit foreløpig utkast til forretningsplan, er det planlagd at senteret skal levere:

  • Måling og evaluering: Dele og utvikle kunnskap om data, målingar og bruk av teknologi for å skape forståing og gjere det enklare å ta gode val for samfunnsutvikling.
  • Simulering og strategisk planlegging: Simulere ulike framtidsbilde for at politikarar, industri og innbyggarar enklare kan forstå konsekvensane av vala dei gjer.
  • Kompetanse og leiarutvikling: Læringsprogram basert på United Cities- program til leiarar; ordførarar, toppleiarar, administrerande direktørar, leiarar og samfunnsaktørar.
  • Prosjektutvikling og finansiering: Rettleiing og opplæring i å iverksette og gjennomføre prosjekt med fleire partnarar i tillegg til bistand til ulike finansieringsløysingar.

Fylkeskommunedirektøren skriv at senteret skal ha ei økonomisk berekraftig drift og vere uavhengig av direkte driftsinntekter frå eigarane. Han skriv og at det i prosessen med å samordne berekraftsarbeidet i fylket, har vore dialog med støttespelarar i finanssektoren for å etablere eit berekraftsfond knytt til Norsk Berekraftsenter: «Eit slikt fond vil kunne bidra til å vere fødselshjelpar til konkrete berekraftsprosjekt med utspring i partnarskapsplattforma til Norsk Berekraftsenter», skriv fylkeskommunedirektøren.

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.