Privatisteksamenar i veke 16 er utsett

Planlagte privatisteksamener i uke 16, 14. - 17. april, er utsatt inntil videre.

Skriv ut

Den aktuelle veka er det berre Ålesund vgs som har privatisteksamen.

Vi ventar framleis på informasjon frå Kunnskapsdepartementet eller Utdanningsdirektoratet om kva som skal skje med privatisteksamenane våren 2020.