Program og sakene til fylkestinget og fylkesutvalet 18. og 19. oktober

Her finn du program og sakene til fylkestinget og fylkesutvalet 18. og 19. oktober. Streaminga kan du følge direkte her.

Skriv ut

Måndag 18. oktober:
kl. 09.00 - Økonomiplanseminar og orientering om fylkesstatistikken (blir ikkje streama)
kl. 12.00 - Lunsj
kl. 13.00 - Opning - Presentasjon av årsrapportar v/ elev- og lærlingombod Tove
Regine Stranden og mobbeombod Kristin Øksenvåg
kl. 13.30 - Gruppemøte
kl. 14.30 - Behandling av saker
kl. 15.30 - kaffipause
kl. 16.00 - «Hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte» v/Hans-Eirik Pettersen,
prosjektleder og politikontakt, Ålesund kommune - Møre og Romsdal politidistrikt
kl. 16.30 - Behandling av saker
kl.18.00 - Fylkesutvalsmøte

Tysdag 19. oktober:
kl. 08.00 - Gruppemøte
kl. 09.00 - Plenumsmøte med behandling av saker
kl.10.00 - Ungdommens spørjetime
kl. 11.00 - Kaffepause
kl. 11.15 - Behandling av saker
kl. 12.00 - Lunsj
kl. 13.00 - Behandling av saker
kl. 15.30 - Kaffepause
kl. 15.45 - Behandling av saker – svar på ev. interpellasjonar og spørsmål

Vi har tekniske problem med politisk møtekalender, men du vil finne alle sakene og møtepapira her.

Fylkestinget:

  • Sakspapir til fylkestinget 18.- 19. oktober
  • Ekstrasak T91/21: Søknad om mellombels fritak frå politiske verv - Jakob Vorren
  • Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett 2022 - konsekvensar for Møre og Romsdal fylkeskommune

Fylkesutvalet:

  • Sakspapir til fylkesutvalet 18. oktober 
  • Protokoll fylkesutvalet 18. oktober