Siste nytt frå Berekraftfylket

Kva skal vi prioritere i 2023? Kva aktivitetar står på programmet? Her kan du lese litt om status og vidare planar i prosjektet.

Skriv ut

Nyttårskonferansen 2023 og Digi Meet Up

Tradisjon tro starta året med Nyttårskonferansen i Molde. Berekraft var tema første del av  programmet. Her blei toppleiinga i offentleg sektor oppdatert om vidare planar for prosjektet, kva som skjer på den nasjonale berekraftsfronten, på forskningsfronten, og ute i kommunane.

På dag 2 av konferansen samarbeidde Berekraftfylket med Digi Møre og Romsdal i anledning Digi Meet Up. Her blei tre av dei seks felles regionale satsingsområda jobba med i ein workshop for å sjå korleis digitalisering kan vere med å bidra til berekraftig samfunnsutvikling.

Infomøte 19. januar

Torsdag 19. januar inviterte vi til eit ope informasjonsmøte med Berekraftfylket. Saman med generell prosjektinfo var dette oppstarten på ei rekke webinar og verkstadar for å løfte arbeidet med berekraft i plan og styringsprosessar. Det var innlegg frå Volda kommune og KS. Opptak av møtet og presentasjonar er tilgjengeleg på denne sida.

Prosjektprioriteringar 2023

Berekraftfylket Møre og Romsdal har to prosjektprioriteringar i 2023:

I delprosjektet berekraft i plan- og styringsprosessar vil det bli arrangert ei rekke webinar og verkstader. Tema og datoar vil bli lagt ut på fylkeskommunen si heimeside kontinuerleg. Kom gjerne med innspel til tema for webinara eller tips om gode eksempel vi bør trekke fram og dele.

Arbeidet med sirkulær økonomi blir følgt opp på fleire vis. Sentralt i samarbeidet med kommunane er sirkulære anskaffingar og sirkulær stadutvikling. Det vil bli arrangert fleire webinar og møteplassar knytt til disse temaa også. Sirkulær stadutvikling er også foreslått som eit satsingsområde i fylkeskommunen sitt program for berekraftige byar og tettstader

Taksonomiverkstad 16. februar

KS og SSB har utvikla ein sorteringsmodell (taksonomi) for klassifisering av indikatorar etter berekraftsmåla. Er du litt usikker på korleis den kan vere nyttig eller korleis du kan ta den i bruk? Bli med på hybrid verkstad torsdag 16. februar. Dette er ein del av møterekka i delprosjektet berekraft i plan og styringsprosessar. Meir info og lenke til påmelding finn du her.

Circular Cities and Regions Initiative

Fylkeskommunen deltek i EU-prosjektet Circular Cities and Regions Initiative. CCRI arrangerer jamleg opne webinar. Neste webinar er tysdag 7. februar og har tema «Monitoring the Transition to Circular Economy». Her kjem fylkeskommunen til å dele litt om korleis vi har jobba med kartlegging og indikatorar i vår region. Meir info og påmelding finn du her.

Nasjonalt berekraftsnettverk

Det nasjonale berekraftsnettverket har gått over i ei ny fase med medlemskontingent. Dette finansierer mellom anna ein eigen nettverkskoordinator som er tilsett i KS. Kommunedirektør i Molde, Marianne Stokkereit Aasen, er styringsgruppeleiar, og prosjektleiar for Berekraftfylket, Kristin Hansen, deltek i ressursgruppa for nettverket. Nettverket har opne «Berekraftsfredagar» kvar siste fredag i månaden. Ønsker du å få invitasjon til desse kan du melde deg på via KS sine nettside: https://www.ks.no/fagomrader/barekraftsmalene/barekraftsfredag/

United Cities Internship Program

Samarbeid med Berekraftfylket

I november og desember samarbeidde vi med United Cities Internship Program. Fire interns laga tre rapportar der dei har sett på:

  • Korleis berekraftsmåla er integrert i kommunedelens samfunnsplan
  • Funn frå bruk av KS/SSB-taksonomien på U4SSC-indikatorane
  • Forslag til supplerande indikator*ar/sett

Alle rapportane er tilgjengelege på nettsida til fylkeskommunen på denne sida under «nyttige ressursar».

Vi tar imot søknader for neste års program

Det er mogleg å sende søknad for å vere med i programmet i 2023/2024. Kjenner du nokon som er nyutdanna og bør søke? Her finn du meir info om programmet og søknadsprosessen.

Anna nytt

Senter for Berekraftig areal- og naturforvaltning – SEBAN har fått nye heimeside. Sjekk den ut her. 

Miljødirektoratet sine klimasatsmidlar har søknadsfrist 1.mars 2023. Det er i år satt av 100 millionar. Ta gjerne ein titt og sjå om nokon av midlane kan passe.

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.