- Skaparkraft er ei heilt nødvendig satsing

Fylkeskommunedirektøren vil styrke eksportnæringane i Møre og Romsdal. Med Skaparkraft 2022-2032 vil han stimulere til utvikling av nye næringar gjennom ei spissa satsing på grøne industrielle løft, kompetanse, teknologi og energi.

Skriv ut

Saka skal til politisk behandling i fylkesutvalet førstkomande tysdag, og i fylkestinget 6.-8. desember.

- Det er ei heilt nødvendig satsing for å styrke eit næringsliv som vi er heilt avhengige av i Møre og Romsdal, seier næringssjef Hilde Aspås og næringspolitisk rådgivar Helge Hegerberg i Møre og Romsdal fylkeskommune.

- I verdsmeisterskap dagleg

Møre og Romsdal er eit av dei viktigaste industrifylka i Noreg og har landets mest eksportretta næringsliv.

- Eg trur ikkje alle forstår at vi i Møre og Romsdal kvar dag deltar i eit verdsmeisterskap, seier næringssjefen.

Eksportnæringane i Møre og Romsdal må gjennom ei omstilling. Det må leggast til rette for at bedriftene investerer i grøne, berekraftige løysingar og produkt som kan kommersialiserast globalt.

- Vi må hjelpe næringslivet

Fylkeskommunen har ei rolle som regional utviklingsaktør, og fylkeskommunedirektøren vil bidra for å hjelpe bedriftene gjennom det grøne skiftet. I november i år blei programmet Skaparkraft 2022-2032 presentert.

- Programmet tar opp i seg omstilling i fleire næringar samtidig. Det er gjennomgripande endringar som må til, og våre midlar må bli para med andre nasjonale midlar for å få opp dei store prosjekta. Vi må hjelpe næringslivet til å få til dette, seier Aspås og Hegerberg.

Den økonomiske ramma er 15 mill. kroner årleg i økonomiplanperioden. Aldri før har fylkeskommunen lagt opp til ei så stor og tung programsatsing som med Skaparkraft. Men satsinga er nødvendig, meiner dei to:

- Vi er tidleg ute i Møre og Romsdal, og vi har bestemt oss for å finne ein veg som skal løfte oss, seier Aspås og Hegerberg.

Ramma av Covid-19

Bakteppet er alvorleg: Seinvinteren i 2020 ramma Covid-19-pandemien delar av næringslivet i fylket, som hadde behov for hjelp. Fylkestinget vedtok i juni 2020 å auke innsatsen på langsiktig omstilling av næringslivet, med særleg vekt på eksportnæringane.

Klima- og miljøkrisa har forsterka endringane i verdshandelen og -marknader, og det som starta som eit prosjekt med brei innfallsvinkel på eksportnæringane, er utvikla til eit langsiktig program over ti år med tydelege satsingsområde for å styrke næringslivet.

Dette er Skaparkraft 2022-2032

Skaparkraft legg opp til fire delprogram. For 2022 prioriterast følgande tiltak.

 • Grøne industrielle løft
  1. Teknologi, utstyrs- og skipsleveransar til fiskeri, havvind, havbruk, transport etc.
  2. Auka foredling og ny næring av råstoff frå havet
  3. Auka foredling og ny næring av råstoff frå landbruket
 • Smart teknologi
  1. Utvikle digitale verktøy og infrastruktur til bruk i forretningsutvikling og -oppskalering
  2. Nye forretningsmodellar basert på digitale verktøy for auka marknadstilgang
  3. Gjennomføre prosjektverksted med næringsliv, kommunar, akademia og virkemiddelapparatet for utvikling av FoUi-prosjekt
 • Kompetanse i- og for næringslivet
  1. Kunnskapsinnhenting – innhente kompetansebehov i næringslivet
  2. Utarbeide kompetansestrategi
 • Energi
  1. Kartlegge og stimulere til fornybar energiproduksjon og -bruk (hydrogen, sol, vind, biogass)
  2. Utarbeide strategisk plan for ladepunkt og energistasjonar i Møre og Romsdal

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.