Stipendordningar

Stipend praktisk-pedagogisk utdanning eller yrkesfaglærarutdanning i regi av Utdanningsdirektoratet.

Skriv ut

Skoleeigar kan søke om:

  • utdanningsstipend for tilsette som manglar godkjend lærarutdanning
  • rekrutteringsstipend til personar som enno ikkje er tilsett i skolen

Utdanningsstipend

Tilsette i undervisningsstillingar som manglar godkjend lærarutdanning, kan få utdanningsstipend for å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller yrkesfaglærarutdanning (YFL).

Rekrutteringsstipend

Personar som ikkje er tilsett i skolen, men som skoleeigar ønsker å rekruttere inn, kan få rekrutteringsstipend for å ta YFL eller PPU-Y for å arbeide i skolen.

Dei som kan søke gjennom Møre og Romsdal fylkeskommune er:

  • Dei som allereie har eit tilsettingsforhold i fylkeskommunen
  • Dei som søker PPU-Y og YFL for å kunne bli tilsett i vidaregåande skole

Formålet med stipendordninga er rekruttering og motivasjon til studium. Ein føresetnad er at stipendmottakaren er i studium i heile eller store delar av denne perioden.

For å søke stipend for kommande år, kontakt Møre og Romsdal fylkeskommune innan 11.mars. Send e-post til:

stipendordning.ppu.yfl@mrfylke.no

Informasjon om stipendordningane på Udir.no:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/utdannings--og-rekrutteringsstipend/

Informasjon om skatteregelverk for stipendet, lenke her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/slik-er-skattereglene-for-utdanningsstipend/