Tildelte 9,5 mill. kr i kulturtilskot i 2022

Møre og Romsdal fylkeskommune tildelte i 2022 cirka 9,5 millionar kroner i ulike kulturtilskot. Det er nesten dobbelt så mykje som året før.

Skriv ut

Det går fram av ei referatsak til kultur-, næring- og folkehelseutvalet 3. mai. Oversikta viser alle søknadar som er behandla administrativt, der utvalet har delegert til kulturdirektøren å gjere vedtak.

Kulturavdelinga behandlar årleg cirka 1.000-1.100 søknader. Det er både fylkeskommunale- og statlege tilskotsordningar. Dei som ikkje blir tildelt administrativt, blir lagt fram for kultur-, næring- og folkehelseutvalet til endeleg vedtak.

Dei siste to åra er oversikta over den administrative behandlinga slik:

  • I 2022 behandla kulturavdelinga totalt 242 søknader administrativt med ein samla søknadssum på ca. 19,7 mill. kroner. Samla tildelt sum var på ca. 9,5 mill. kroner.
  • I 2021 behandla kulturavdelinga totalt 162 søknader administrativt med ein samla søknadssum på ca. 11 mill. kroner. Samla tildelt sum var på ca. 4,8 mill. kroner.

 Den store skilnaden mellom 2021 og 2022 er tre store tilskotsordningar i 2022: 

  • Integreringstiltak for flyktningar i regi av frivillige lag og organisasjonar
  • Vår veke i samband med Frivillighetens år 2022  
  • Prosjektstøtte til profesjonell kunst og kultur

- Den store søknadssummen og talet på søknadar viser at det er eit stort behov for tilskotsmidlar til kulturformål. Søknadane og aktiviteten er fordelt over heile fylket og dei fylkeskommunale tilskota bidrar til mykje god aktivitet både i små og store lokalsamfunn, seier kulturdirektør Heidi-Iren Wedlog Olsen.

Her er oversikta over alle søknadar som er administrativt behandla i 2022:

 

Bibliotekutvikling

Søkar

Kommune

Søkt

Innvilga

Aukra folkebibliotek

Aukra

80 000

80 000

Fjord bibliotek

Fjord

100 000

0

Herøy kommune ved Herøy folkebibliotek

Herøy

70 000

70 000

Kristiansund kommune

Kristiansund

100 000

100 000

Rauma folkebibliotek

Rauma

45 000

45 000

Stranda folkebibliotek

Stranda

100 000

100 000

Ulstein Bibliotek / Ung Arena

Ulstein

240 000

0

Vestnes folkebibliotek

Vestnes

50 000

50 000

Volda folkebibliotek

Volda

36 500

36 500

Ålesundbibiliotekene

Ålesund

100 000

20 000

Totalt

10

921 500

501 500

 

Ein bit av historia  - verdiskaping på kulturminneområdet

Søkar

Kommune

Søkt

Innvilga

Universitetet i Bergen

Bergen

210 000

210 000

Fræna Bygdemuseum

Hustadvika

70 000

0

Eldar Myklebust og Astrid Mork

Molde

 

50 000

Ingebjørn Bredeli

Molde

100 000

50 000

Molde kommune, kulturtjenesten

Molde

100 000

0

Totjueto Gjellestad

Molde

200 000

200 000

Ragnhild Bølset

Tingvoll

82 000

85 000

Vestnes kommune

Vestnes

300 000

300 000

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre

Ålesund

300 000

150 000

Totalt

9

1 362 000

1 045 000

 

Eittårig driftstilskot til frivillige organisasjonar og amatørkultur

Søkar

Kommune

Søkt

Innvilga

Ormbostad Samlingar STI

Aure

100 000

0

Slekt og Data Møre og Romsdal

Hustadvika

10 000

10 000

Nordmøre Historielag

Kristiansund

0

15 000

Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter
avd.Molde

Molde

0

10 000

Forum for Natur og Friluftsliv

Molde

250 000

0

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Molde

45 000

0

Kringstadbukta vel

Molde

20 000

0

Molde tamilsk kunst- og kulturorganisasjon

Molde

40 000

10 000

Møre og Romsdal bygdekvinnelag

Molde

30 000

0

Møre og Romsdal sangerforum

Molde

15 000

0

Romsdal sogelag

Molde

25 000

25 000

Hyperion Midt

Oslo

20 000

20 000

Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda

Sande

325 000

20 000

Sunnmøre friluftsråd

Sula

300 000

260 000

Spenningskurset

Sykkylven

120 000

70 000

Tempo

Trondheim

230 000

45 000

LHL Møre og Romsdal

Ullensaker

150 000

0

Heimebanefest

Ulstein

100 000

0

Høstscena(Ålesund teaterfestival)

Ålesund

560 000

574 000

Indre Strøk Strykeorkester

Ålesund

20 000

0

Norilco Sunnmøre

Ålesund

30 000

0

Ålesund orkesterskole

Ålesund

20 000

20 000

Totalt

22

2 410 000

1 079 000

 

Historiske ferdselsårer – tilrettelegging, skjøtsel og formidling – Ein bit av historia

Søkar

Kommune

Søkt

Innvilga

Vigra Pensjonistlag

Giske

100 000

85 000

Stiftelsen Nordmøre museum

Kristiansund

100 000

85 000

Stiftelsen Nordmøre Museum

Smøla

100 000

85 000

Karbø og Langeland grunneigarlag

Stranda

100 000

85 000

Totalt

4

400 000

340 000

 

Integreringstiltak for flyktningar i regi av frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal

Søkar

Kommune

Søkt

Innvilga

Giske Idrettslag

Giske

116 250

0

KFUK-KFUM Hareid

Hareid

40 400

40 400

Kristiansund frivilligsentral

Kristiansund

160 000

160 000

Kristiansund og Nordmøre turistforening

Kristiansund

70 000

70 000

KIA Møre/Molde, Kristen Interkulturelt
Arbeid.

Molde

99 880

99 880

Molde Basketball klubb

Molde

140 000

260 000

Molde Biljardklubb

Molde

113 920

113 920

Molde og Hustadvika Rideklubb

Molde

40 000

40 000

Molde Sjakklubb

Molde

100 000

100 000

NMF Nordvest (Norges Musikkorps
Forbund)

Molde

72 015

72 015

Sportsklubben Træff

Molde

120 000

0

Norsk Fjellfestival

Rauma

31 000

31 000

Larsnes IL - E-sport

Sande

100 000

100 000

Langevåg Røde Kors

Sula

27 000

27 000

Sunndal Mållag

Sunndal

50 000

50 000

Holy Ghost Band

Ulstein

82 200

82 200

Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb

Ulstein

133 300

133 300

Vestnes Frivilligsentral

Vestnes

61 000

0

Pinsekyrkja i Volda

Volda

30 000

30 000

blå kors ung Ålesund

Ålesund

300 000

0

Fjord Cadenza Festivalen

Ålesund

250 000

250 000

Hessa og Aspøy skolekorps

Ålesund

65 000

65 000

Hessa og Aspøy skolemusikkorp

Ålesund

16 664

0

LD Filmskole stiftelse

Ålesund

350 000

0

Møre og Romsdal Røde Kors

Ålesund

349 000

349 000

Totalt

25

2 917 629

2 073 715

 

Kulturmiljø i reiseliv – Ein bit av historia

Søkar

Kommune

Søkt

Innvilga

Fjord kommune

Fjord

200 000

200 000

Romsdal Reiseliv

Rauma

250 000

250 000

Veteranhuset Møre

Rauma

50 000

0

Havnevik AS

Ålesund

144 000

144 000

Totalt

4

644 000

594 000

 

Møremusikarordninga – Arrangørtilskot til innleige av profesjonelle frilansmusikarar

Søkar

Kommune

Søkt

Innvilga

Gossen Gospel Voices

Aukra

30 000

30 000

Sangkoret Fjelljom

Aukra

105 300

30 000

Averøy Kirkelige Fellesråd

Averøy

10 000

0

Fortidsminneforeningen avd. Nordmøre.
Kvernes

Averøy

21 000

10 000

Valldal hornmusikklag

Fjord

121 000

40 000

Angvik Hornmusikk

Gjemnes

110 900

0

Herøy Mållag

Herøy

55 000

25 000

Stiftinga Herøyspelet

Herøy

91 648

40 000

Frei barnekor

Kristiansund

46 820

20 000

Frei barnekor

Kristiansund

56 400

23 000

Innlendingen

Kristiansund

7 000

7 000

Innlendingen

Kristiansund

8 000

0

Kammermusikk Kristiansund

Kristiansund

25 000

25 000

Kristiansund Gospelkor

Kristiansund

54 200

20 000

Kristiansund Kammerkor

Kristiansund

18 000

18 000

Operaen i Kristiansund AS

Kristiansund

140 222

50 000

Det viser seg

Molde

5 000

5 000

Foreningen LAüGET

Molde

70 000

20 000

Foreningen Norden, Molde og Omegn lokallag

Molde

5 900

5 900

Kammerskoret Molde

Molde

57 500

30 000

Mardøla Teaterlag

Molde

50 000

20 000

Molde domkantori

Molde

41 000

0

Molde domkantori

Molde

91 000

36 000

Molde domkantori

Molde

120 000

45 000

Molde Rotaryklubb

Molde

12 000

0

Moldekoret

Molde

62 640

40 000

MYLDR AS

Molde

120 000

55 000

Romsdalsorkesteret

Molde

75 000

30 000

Saga kultursenter AS

Molde

15 000

15 000

Sekken museumslag

Molde

6 000

6 000

Sekken museumslag

Molde

12 000

12 000

stiftelsen Romsdalsmuseet

Molde

12 000

12 000

Trio romantikk - Judith Sylthe

Molde

11 000

10 500

Arnfinn Grøvan - Rokta - etter at dagen kom

Oslo

51 000

20 000

Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda

Sande

100 700

40 000

Tolvtetten

Sande

25 500

0

Smøla Nærings og Kultursenter KF

Smøla

90 000

20 000

Solevåg Skulekorps

Sula

33 220

0

Jazzåteatret Produksjon

Sunndal

50 000

20 000

Øksendal Songlag

Sunndal

40 000

30 000

Laget Vårsøg

Surnadal

20 000

0

Prosjekt 17

Surnadal

20 000

0

Prosjekt 17

Surnadal

52 000

21 000

Stangvikfestivalen

Surnadal

45 000

45 000

Timberline AS

Sykkylven

61 225

30 000

Ålesund litteraturfestival

Trondheim

75 000

0

Norges Korforbund Sunnmøre

Ulstein

90 000

40 000

Daugstad Bygdelag

Vestnes

15 000

15 000

Vestnes Jazzklubb

Vestnes

24 000

12 000

Tonehimmel

Volda

249 500

35 000

Volda sokn

Volda

275 860

40 000

Eidsvikafestivalen

Ålesund

54 025

30 000

Ellingsøy sokneråd

Ålesund

8 000

5 500

Fargespill Ålesund

Ålesund

100 000

30 000

Jan-Eric Fransson - musikalprosjekt

Ålesund

194 100

40 000

Soulsisters Vocal Group Ålesund

Ålesund

39 000

21 000

Sparebanken Møre Arena

Ålesund

27 000

0

Tueneset kystfortforening

Ålesund

10 000

10 000

Ålesund Kammerkor

Ålesund

10 000

10 000

Ålesund Kammerkor

Ålesund

15 000

15 000

Ålesund Kammerkor

Ålesund

15 000

0

Aalesund Mandsangforening

Ålesund

15 000

15 000

Ålesund og Volsdalen Sokn

Ålesund

30 000

25 000

Ålesund Symfoniorkester

Ålesund

183 000

50 000

Totalt

64

3 684 660

1 299 900

 

Prosjektstøtte til profesjonell kunst og kultur

Søkar

Kommune

Søkt

Innvilga

Elida Brenna Linge

Fjord

100 000

0

Ingebrigtsen, Ann Helen Kolås

Giske

100 000

50 000

Flugstad Music

Hustadvika

30 000

30 000

Dance Link AS

Kristiansund

270 000

270 000

Karl Edvin Endresen

Kristiansund

168 000

0

Harrang, Ine

Molde

80 000

70 000

Rusethuset Endre Ruset

Molde

30 000

30 000

Rødstøl, Heidi

Rauma

200 000

100 000

Magnhild Haftorn Opdøl

Sunndal

50 000

30 000

Mogstad, Jon Arne

Surnadal

100 000

0

Kjell Gunnar Overøye

Sykkylven

190 000

0

Christin Løkke

Tingvoll

107 500

0

Ulset, Anja

Tingvoll

50 000

0

Dyrnes, Brit

Trondheim

100 000

90 000

Djupvik, Stephanie Lippert

Vestnes

38 000

19 000

Koloni Anne Bjørkedal

Volda

400 000

0

Stig Ulvestad

Ørsta

100 000

0

Aggregat kunstnerfellesskap

Ålesund

119 000

50 000

Aninaut Studios AS

Ålesund

100 000

0

Eldrid Kvalsvik

Ålesund

27 000

27 000

Munroe, Hilde Marie Kjersem

Ålesund

184 150

0

Nogva, Karin Augusta

Ålesund

50 000

0

Terese Longva

Ålesund

120 000

100 000

Vesterhavet AS

Ålesund

100 000

64 000

Wågsholm, Simon

Ålesund

70 000

70 000

Aalesunds Ungdomsmusikkorps

Ålesund

36 000

0

Totalt

26

2 919 650

1 000 000

 

Skilting, skjøtsel, merking og mindre friluftstiltak

Søkar

Kommune

Søkt

Innvilga

Sæter Vel

Aukra

30 000

20 000

Fjord kommune

Fjord

95 000

95 000

Blindheim Vel

Giske

20 600

20 000

Vigra Pensjonistlag

Giske

57 000

40 000

Gjemnes Kommune

Gjemnes

62 575

40 000

Hareid idrettslag

Hareid

17 194

17 000

Vikan Velforening

Hustadvika

40 000

40 000

Dalen gård venneforening

Kristiansund

40 000

40 000

DNT Romsdal

Molde

10 900

0

DNT Romsdal

Molde

12 750

12 000

DNT Romsdal

Molde

40 000

40 000

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Molde

100 000

0

Midsund IL, ,Midsundtrappene

Molde

500 000

0

Isfjorden IL Skigruppa

Rauma

10 600

0

Smøla Nærings og Kultursenter KF

Smøla

21 000

10 000

Ryste, Beate – vedlikehold av
kulturlandskap

Stavanger

46 000

36 000

Storfjordens Venner

Stranda

140 000

50 000

Ramstaddal Velforening

Sykkylven

60 000

40 000

Totalt

18

1 303 619

500 000

 

Større idrettsarrangement

Søkar

Kommune

Søkt

Innvilga

Molde HK Elite

Molde

200 000

0

Molde og Hustadvika Rideklubb

Molde

15 000

0

Molde og Hustadvika Rideklubb

Molde

20 000

0

Molde Sjakklubb

Molde

100 000

0

Norges Volleyballforbund

Oslo

250 000

120 000

Midt-Norge Bedriftsidrettskrets

Trondheim

130 000

0

Dimna IL

Ulstein

100 000

80 000

Vestnes Islandshestforening

Vestnes

0

0

Øverås Idrettslag

Vestnes

180 000

50 000

Skodje Trialklubb

Ålesund

60 000

30 000

Totalt

10

1 055 000

280 000

 

Vår veke - Frivilligheita sitt år 2023

Søkar

Kommune

Søkt

Innvilga

Øvre Stordal Vel

Fjord

20 250

0

Plastfritt Hav

Giske

25 000

0

Stiftinga Hareid Næringsforum

Hareid

50 000

0

Kristiansund frivilligsentral

Kristiansund

50 000

0

DNT Romsdal

Molde

50 000

50 000

DNT Romsdal

Molde

50 000

0

FIRE stiftelsen Ett skritt videre- Møre og
Romsdal

Molde

50 000

0

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Molde

50 000

50 000

Hageselskapet Møre og Romsdal

Molde

50 000

50 000

Mental Helse Møre og Romsdal

Molde

50 000

25 000

Molde Basketballklubb

Molde

100 000

0

Møre og Romsdal idrettskrets

Molde

415 900

50 000

NFF Nordmøre og Romsdal

Molde

40 000

20 000

NMF Nordvest (Norges Musikkorps
Forbund)

Molde

379 000

150 000

Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og
Romsdal

Molde

50 000

25 000

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

Molde

125 000

50 000

Årø og Røbekk velforening

Molde

45 000

0

Norsk Fjellfestival

Rauma

20 000

0

Sunnmøre friluftsråd

Sula

354 900

50 000

Surnadal Golfklubb

Surnadal

16 000

0

Venneforeininga til Møbelmuseet

Sykkylven

24 200

0

Meisingset Bygdekvinnelag

Tingvoll

50 000

0

Sunnmøre Frilynde Ungdomssamlag

Ørsta

50 000

40 000

DNT Sunnmøre

Ålesund

50 000

20 000

Kirkens SOS Møre og Romsdal

Ålesund

14 350

10 000

Sunnmøre historielag

Ålesund

40 000

20 000

Totalt

26

2 219 600

610 000

 

Utviklingsstipend i tradisjonshandverk

Søkar

Kommune(søker)

Innvilga

Tommi Räty

Volda

50 000

Peder Alme

Giske

50 000

Totalt

Det kom inn 14 søknadar

100 000

 

Masterstipend

Søker

Tema

Innvilga

Jan Halvard Holmøy

Identitetsutvikling ved bruk av mikrohistoriske perspektiv og lokalsamfunn i
samfunnsfagundervisning

25 000

Birgitte Førre

Livstilfredshet og psykisk helse for ungdom i
Distrikts-Norge

25 000

Jannicke Hesthol
Løvik

Det frivillige kystfortvernet i Møre og Romsdal

25 000

Astrid Eidhammer
Austrheim

Gjenreisningsarkitektur

25 000

Totalt

Det kom inn 10 søknadar

100 000

 

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.