Tiltaka mot koronavirus vert vidareført

Regjeringa vidarefører alle tiltaka som er sett i verk i kampen mot koronavirus i Norge fram til og med 13. april.

Skriv ut

Dette betyr at vedtaket om å stenge dei videregåande skolane i Møre og Romsdal blir forlenga, og at skolane er stengt til og med den 13. april. 

Fylkeskommunen vil og vidareføre tiltak knytt til dei offentlege tannhelsetenestene, og held også tannklinikkane stengt til og med 13. april, med unntak for dei som treng akutt behandling

Les heile pressemeldinga frå regjeringa