Ungdomspanelet har delt ut støtte til ungdomsaktivitetar i fylket

Diskgolfbane på Fiskerstrand, arrangement i Molde dansefestival, ungdomskveldar i  Bondalen frilynde ungdomslag og motorsportaktivitet i Sande er blant tiltaka som har fått ungdomsmidlar. Til saman har ungdomspanelet fordelt 150 000 kroner på ni ulike prosjekt rundt om i fylket. 

Skriv ut

Kvart år blir det delt ut 250 000 kroner til utstyr eller aktivitetar for ungdom. I april fekk ungdomspanelet inn 26 søknadar og av desse er det ni aktivitetar og tiltak som får støtte. 

- Det er utruleg kjekt å sjå engasjementet blant ungdommane i fylket vårt. Det at dei vel å søke på desse midlane viser at ungdommen er ivrig etter å gjere noko for ungdomsmiljøet der dei bur. Utan støtta hadde dei kanskje ikkje fått gjennomført planane sine, seier Erica Ruiz Solhjem, leiar i ungdomspanelet. 

Ny sjanse i haust 

Ruiz Solhjem legg til at trass i at det er vanskeleg å velje kven som skal få tildelt midlar, set ungdomspanelet stor pris på alle søknadane som har kome inn. 

- Til alle som ikkje har fått midlar oppfordrar vi om å søke igjen til neste utdeling, og til dei som har fått tildelt ønsker vi lykke til med arbeidet, seier Ruiz Solhjem.  

Fristane for å søke er 1. april og 1. desember. Midlane går til prosjekt som bidrar til engasjement og aktivitetar blant ungdom. For å få støtte, må prosjekta kunne samle ungdom, vere ope for alle og gi positive effektar over tid. Det går an å søke om både utstyr og støtte til arrangement. 

Ungdomspanelet er arbeidsutvalet til ungdommens fylkesting. Fordeling av ungdomsmidlane er ei av sakene dei behandlar. 

SøkerKommuneTilskot er gitt for: Tilsagn:
BONDALEN FRILYNDE UNGDOMSLAG Ørsta kommune Søknad - Arrangering av ungdomskveldar på Bondalen grendahus våren og hausten 2022 15 000
EIDSDAL UNGDOMSLAG Fjord kommune Søknad - nytt utstyr og aktivitetar på klubben 6 000 
Fiskerstrand il Diskgolf Sula kommune Søknad - bygge diskgolfbane 30 000 
Fjord ungdomsråd Fjord kommuneSøknad - Rusfritt arrangement "MOT til 1. mai" 20 000 
Grotta ungdomsklubbMolde kommune Søknad - fellesturer og oppfrisking i klubben 25 000
MOLDE DANSEFESTIVALMolde kommune Søknad - Panelprat under Molde Dansefestival 8 000 
NMK SUNNMØRE  Sande kommune Søknad - Aktivitetsdag for motorsport interesserte barn og ungdom på NMK Sunnmøres gokartbane i Sande kommune 15 000
Rauma Ungdomsråd Rauma kommune Søknad - Innkjøp av PlayStationer 20 000
Tingvoll UngdomsrådTingvoll kommune Søknad - fellesmiddag 11 000 

 

Kontaktpersonar for ungdomspanelet:

  • Erica Ruiz Solhjem, leiar, telefon 477 69 917
  • Niels Adon Leenders, nestleiar, telefon 465 31 978

Kontakt