Utdannings- og kompetanseutvalet har møte i dag 19. mars

Med bakgrunn i koronapandemien har Utdannings- og kompetanseutvalet digitalt møte via videokonferanse.

Skriv ut

Møte startar kl. 10.30, og du kan følgje møte via streaming på mrfylke.no/streaming.

Det er to saker som skal behandlast:

UDK-5/20    Tilbod som ikkje blir satt i gang, skoleåret 2020/2021

UDK-7/20    Mobbeombod i Møre og Romsdal - vidareføring av stillinga   

 Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her.

 

Kontakt