Vil samle kulturfunksjonar og arbeidsplassar i Kulturhamna

Fylkeskommunedirektøren vil bidra enda meir for å få Kulturhamna i Ålesund realisert. For å gjere prosjektet økonomisk berekraftig, foreslår han å samle om lag 100 fylkeskommunale arbeidsplassar, samt etablere nokre av kulturfunksjonane ved Ålesund videregående skole og eit kunstmuseum, på Sørsida.

Skriv ut

Møre og Romsdal fylkeskommune leiger i dag lokale i Ålesund til administrative arbeidsplassar både i Olsvika, Kirkegata 10b og NMK. Fylkeskommunedirektøren ser, med erfaring frå F13 i Kristiansund, positive ringverknader av å samle fleire av dei administrative arbeidsplassane. Dette med omsyn til å bygge større og sterkare fagmiljø, danne felles kulturar og kunne rekruttere inn dyktige framtidige medarbeidarar.

Med planane som no føreligg, er det ifølge fylkeskommunedirektøren muleg å bygge ut Kulturhamna med om lag 23.000 kvadratmeter.

Hjartet av Sørsida

Kulturhamna er frå starten planlagd å vere hjartet av Sørsida i Ålesund, og skal bli ei levande hamn med kulturfunksjonar; eit konsentrert kraftsenter med både kultur- og undervisningstilbod og slik vere ei levande hamn både på vest- og austsida av sundet.

Møre og Romsdal fylkeskommune har aktivt støtta plana og har gjennom prosjektet «Byen som regional motor» dei siste åra vore med på å styrke attraktiviteten i Ålesund. For prosjekt tilknytt Kulturhamna er det løyvd om lag 7,65 millionar kroner i økonomisk støtte sidan 2017.

Aktuelle funksjonar

Ålesund kommune har i 2019 etablert utbyggingsselskapet Sørsida Utvikling AS, og Møre og Romsdal fylkeskommune har jamleg deltatt i samarbeidsmøte. Funksjonar som no vert vurdert som aktuelle på Kulturhamna, er:

 • Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Vidaregåande opplæring innan kulturrelaterte utdanningsområder, til dømes musikk, dans og drama
  • Arbeidsplassar til tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Ålesund kommune
  • Kulturskole
  • Bibliotek
  • Innbyggartorg
  • Da Vinci-rom
 • Teatret Vårt
 • VITI (Tidlegare Musea på Sunnmøre)
  • Kunstmuseum eller meir moderne visningsarena for museum
 • Arbeidsplassar til Interkommunalt Arkiv (IKA)
 • Sørsida Utvikling AS
  • Private kulturaktørar
  • Restaurantar, kioskar, galleri, marknad, vassaktivitetar, etc

Føreset at Ålesund er med

Fylkeskommunedirektøren skriv at fylkeskommunen ønsker å vere ein viktig bidragsytar i å få realisert Kulturhamna, men at det føreset at også Ålesund kommune deltek med komplementære funksjonar inn i prosjektet.

Saka skal til politisk behandling i både kultur-, næring- og folkehelseutvalet og i utdannings- og kompetanseutvalet, som begge har møte måndag 8. november. Saka skal vidare til fylkesutvalet og fylkestinget.

Her er fylkeskommunedirektøren si innstilling:

 1. Fylkeskommunedirektøren tilrår at det vert etablert om lag 100 administrative fylkeskommunale arbeidsplassar på Kulturhamna 
 2. Fylkeskommunedirektøren tilrår at kulturrelaterte funksjonar frå Ålesund vgs i storleiksorden 1.000-2.000 kvm. vert etablert på Kulturhamna gitt det vert etablert komplementære funksjonar som gjev meir berekraftige løysingar.
 3. Fylkeskommunedirektøren tilrår at det vert inngått intensjonsavtale med VITI om å etablere kunstmuseum på Kulturhamna

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.