Vil starte verdiskapingslab for reiselivet på Søre Sunnmøre

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre vil starte ein verdiskapingslab som skal bli ein innovativ møteplass for reiselivsnæringa på Søre Sunnmøre.

Skriv ut

Samrøystes vedtak i Kultur-, næring- og folkehelseutvalet - 03.05.2023

1. Møre og Romsdal fylkeskommune tildeler Destinasjon Ålesund & Sunnmøre eit tilskot på inntil 500 000 kroner frå Tiltaksfondet, ramme 59 i Økonomiplanen, til prosjektet «Mobilisering og vidareutvikling av reiselivet på Søre Sunnmøre».

2. Tilskotet er avgrensa til 25 prosent av totale kostnader på 2 000 000 kroner.

3. Det er ein føresetnad at prosjektet blir fullfinansiert, i tråd med godkjent finansieringsplan.

4. Alle tiltak i prosjektet skal vere forankra i prinsippa for berekraftig reiselivsutvikling.

5. Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer eit tett samarbeid om gjennomføring av prosjektet.

6. Framtidige søknader om tilskot til reiselivsutviklingsprosjekt etter liknande modell, må innehalde vesentlege nye element og tiltak for å bli vurdert av fylkeskommunen.

Fylkeskommunedirektøren er innstilt på bidra med eit tilskot på inntil 500.000 kroner til prosjektet «Mobilisering og vidareutvikling av reiselivet på Søre Sunnmøre». Tilskotet er avgrensa til 25 prosent av totale kostnader på to millionar kroner, og det er ein føresetnad at prosjektet blir fullfinansiert.

Kultur-, næring- og folkehelseutvalet skal onsdag 3. mai behandle og avgjere saka.

Plana er å samle og vidareføre tidlegare arbeid som dei seinare åra er gjennomført eller sett i gang med reiselivet på Søre Sunnmøre i regi av Destinasjon Ålesund & Sunnmøre.

Styrke samarbeidet

I saksframlegget skriv fylkeskommunedirektøren at produkt som er utvikla i tidlegare prosjekt «skal nyttast til å utvikle store og små pakker samt styrke samarbeidet mellom aktørane i denne større regionen. Det ønskjer søkjar å gjere gjennom intensive og styrte smågruppesamlingar og ved å utvikle ein verdiskapingslab for eit berekraftig reiseliv».

Resultatmål

Det er i søknaden sett opp mål om å utvikle:

  • Minimum ti berekraftige opplevingspakkar som går gjennom heile prosjektområdet.
  • Minimum ti samansette temapakker innanfor mat og kultur.
  • Minimum fem rundreise/basetilbod som dekker større delar av regionen og som inkluderer bruk av offentleg transport, helst gjennom bruk av tilbodet «Travel like the locals».
  • Minimum ti pakkar mellom samarbeidande bedrifter med komplementære produkt og der pakken til saman dekker målgruppa sine definerte behov/ønskjer.
  • Nye produkt og opplevingar på tvers av kommunegrenser.

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, som søkar om midlar, meiner effekten vil bli meir slag -og berekraftig når produkta koplast saman med andre produkt i denne større regionen. Dei ønsker at resultatet skal bli at den besøkande kan planlegge betre, kanskje bli lengre og slik bidra til ei større verdiskaping hos aktørane.

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.