Vil støtte eit kvinneløft i marin næring

Sjømatnæringa har behov for arbeidskraft og ny kompetanse, både her og utanlands. NCE Blue Legasea vil derfor jobbe i lag med miljø i Europa for å gi kvinner innsikt i moglegheitene som finst i marine næringar.

Skriv ut

Samrøystes vedtak i Kultur-, næring- og folkehelseutvalet - 03.05.2023

1. Møre og Romsdal fylkeskommune gir NCE Blue Legasea eit tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond, på inntil 485 000 kroner til prosjektet «Kapasitetsbygging - kvinner i blå næringer».

2. Tilskotet er avgrensa til 46,9 prosent av det totale kostnadsoverslaget på 1 035 000 kroner.

3. For å få støtte frå fylkeskommunen, må prosjektet vere fullfinansiert.

Fylkeskommunedirektøren ønsker å støtte NCE Blue Legasea med inntil 485 000 kroner for  deltaking i EU-prosjektet WIN-BIG (Women in blue economy intelligence gathering and capacity boosting). Forslaget skal behandlast i kultur-, næring- og folkehelseutvalet den 3. mai.

Bakgrunnen for prosjektet er utfordringar den marine næringa står ovanfor med klima- og naturkrise, uro i Europa og politisk uvisse. Å ha tilgang til nok og rett kompetanse er avgjerande i denne samanhengen, og det betyr blant anna at næringa i større grad må engasjere begge kjønn i alle delar av næringslivet.

Det overordna målet til prosjektet er å styrke rolla kvinner har i organisasjonar og samfunnet knytt til den blå økonomien, på tvers av ulike regionar i EU. Samtidig er det ønske om å avdekke kompetansegapa som hindrar kvinner å vurdere ein «blå karrierestige».

- Trusselbildet og sårbarheita vi står i forsterkar behovet for å fremme kvinners deltaking og moglegheiter i næringar som har ubalanse i kjønnsrepresentasjon. Mange av dei havbaserte næringane er mannsdominerte, og for å få den verdiskapinga i den blå økonomien som vi ønsker, må vi derfor involvere og ta i bruk kapasiteten og ferdigheitene til kvinner i enda større grad, seier Hilde Aspås, næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kvinneløftet

Ho meiner det kan gagne regionen vår å vere ein synleg  premissgivar i arbeidet med å få fleire kvinner over i havbaserte næringar i Europa og styrke deira rolle.

Det skal NCE Blue Legasea få til gjennom å:

- invitere kvinnelege elevar frå vidaregåande skolar ut i bedriftene for å gje innsyn i ulike kompetanseområde. Tilrettelegge for at medlemsbedrifter i NCE Blue Legasea stiller ein dag kvar til disposisjon for studentar.

- bidra med å kartlegge og formidle erfaringar og resultat frå det internasjonale prosjektet via nettverket til NCE Blue Legasea.

- delta i nettverksaktivitetar og arrangement for å løfte fram erfaringar i vår region og kunnskap om kvinner i blå sektorar. Klynga skal bidra som mentor.

- bidra med kommunikasjon og formidling og arrangere nettverksarrangement i fylket.

Målgrupper vil vere kvinner frå 15 år og oppover, både under utdanning og yrkesaktive, kvinnelege gründerar og små og store bedrifter. Andre målgrupper er akademia og forskarmiljø, næringsaktørar, klynger og organisasjonar, myndigheiter regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

WIN-BIG-prosjektet er finansiert av European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). Med søkelyset på likestilling, ønska dei europeiske partnerane eit samarbeid med norsk aktør.

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.